Planarkitekt Sophia Älfvåg.

Planarkitekt Sophia Älfvåg.

”Västlänken gör det möjligt att utveckla en plats som många upplever som rörig”

I grunden handlar det om att en av Västlänkens stationer placeras på Korsvägen. Det betyder att det kommer att bli stora arbeten där och då har vi möjligheten att utveckla en plats som många i dag upplever som rörig och otydlig.

Hej, Sophia Älfvåg, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret. Varför ska Korsvägen göras om?

– I grunden handlar det om att en av Västlänkens stationer placeras på Korsvägen. Det betyder att det kommer att bli stora arbeten där och då har vi möjligheten att utveckla en plats som många i dag upplever som rörig och otydlig.

Vad händer med biltrafiken när det ska satsas på så mycket kollektivtrafik, cyklister och fotgängare?

– Det blir färre bilfiler, men tydligare än vad det är i dag och det ska fortfarande vara möjligt att nå alla platser på samma sätt. Vi studerar även den övergripande situationen och tittar på hur biltrafiken ska fungera i ett större område.

Vad kommer att hända med universitetets lokaler vid Renströmsparken?

– Staden har studerat området inom Stadsutvecklingsprogrammet för Korsvägen och Akademiska Hus har genomfört parallella uppdrag där arkitektbyråer har kommit in med olika förslag för att ta reda på hur området kan utformas. Nu arbetar staden med att skapa en konstnärlig fakultet för Artisten, Valand och Högskolan för design och konsthantverk (HDK), koncentrera bebyggelse inom vissa platser och spara park och grönska på andra samt ser på möjligheterna att koppla ihop Johannebergsgatan och Lundgrensgatan med en gång- och cykelgata. Akademiska Hus kommer också att ha en tävling om utformning av ett nytt universitetsbibliotek. Detaljplanen kommer tidigast att gå ut på samråd under hösten 2017.

Vad är fördelen med att jobba med ett stadsutvecklingsprogram som staden gör i Korsvägenområdet?

– Varför jobbar vi med E6:an, Götaplatsen och Örgrytevägen i samma projekt? För att se helheten och sambanden i staden. Alla delar påverkar varandra, och stadsutvecklingsprogrammet tar tag i helheten. Den ger också möjligheten att hantera frågor som kanske inte alltid uppmärksammas annars.

Vad tycker du är mest spännande med projekten?

– Det som hittills har varit roligt och spännande är hur staden i samverkan med de som arbetar i området löser problem tillsammans. När vi gemensamt hittar nya tankar och idéer för området ser vi att framtidsbilderna vi har tagit fram kan bli verklighet.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)