De röda tegelfasaderna knyter an till de angränsande byggnaderna.

Förr var det militära övningsplatser där nu nya bostäder byggs. I Kviberg skapas 800 nya bostäder fördelade på fyra delområden. Det blir en blandning av radhus och flerbostadshus som uppförs av JM, Peab och Skanska Nya Hem. I ett senare skede kommer även Riksbyggen att bygga här. Bland det som Göteborgs Stad uppför i området hör nya gång- och cykelvägar, uppgradering av vägen och så nya busshållplatser.

Tidigare har det bara varit bostäder men nu tillkommer både förskola och handel

Från ängar till bostäder
Områdets namn Kvibergs ängar kommer från tiden som betesmark tillhörande Kvibergsnäs landeri. Efter tiden som äng blev det militärt område för att under senare år vara fotbollsplaner som inte minst många Gothia Cup-spelare spelat på. De senaste tio åren har området etappvis omvandlats till nya bostäder men nu också ett handelsområde har tillkommit.

– Det rullar på! Det är ett bra projekt. Man blandar upp med både lägenheter och radhus samt äldreboende. Tidigare har det bara varit bostäder men nu tillkommer både förskola och handel, berättar Victoria Jonasson, Fastighetskontorets projektledare för Kvibergs ängar.

Bilden visar både bygga och planerade bostäder och verksamheter på området.

Bland annat har en livsmedelsbutik öppnat och ett gym är på väg. Områdets nya förskola kommer vara klar under 2021. Att Kviberg är en stadsdel som växer visar sig också i den helt nya 4–9-skolan, Kvibergsskolan, som öppnade hösten 2019 norr om Kvibergs ängar. Det är en med plats för 700 elever som erbjuder en det senaste i hur en skola utformas.

Tegelfasader knyter an
Den som besöker området kommer se hur fasaderna knyter an till både kasernerna norr om området genom att använda rödbrunt tegel men också till egnahemsområdet som uppfördes längre österut på 1930-talet. Totalt planeras närmare 1 200 bostäder inom de två angränsande detaljplaneområdena Kvibergs ängar och Öster om Bellevue. Här finns också ett Natura 2000-område längs Säveån med grillplatser och hundrastgård.

Gatunamnen
Gatorna på det nya området har fått namn efter arkitekter som var pionjärer inom sitt område: Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, Ingrid Wallberg och Margit Hall. Hall var den första kvinnan som tog examen på Chalmers. Ingrid Wallberg var den första kvinnan med eget arkitektkontor och var med och ritade det närbelägna egnahemsområdets första del i Utby. Ingeborg Hammarskjöld-Reiz är mest kända för som omfattande gärning i Skåne men var från Kungälv och tog arkitektexamen på Chalmers.

Publicerad 20 oktober 2020 (Uppdaterad 30 oktober 2020)