Kortedala och Kviberg

Med spårvagn tar det ungefär femton minuter att åka från Centralstationen till Kortedala, Göteborgs första moderna förort. Nu behöver Kortedala utvecklas för att få bättre tillgänglighet till arbete, service, utbildning och handel.

Den viktigaste förändringen är Kortedalavägen/Almanacksvägen som skulle kunna gå från att vara en hårt trafikerad väg till en bebyggd stadsgata. Detta kan göra att avstånden från Kortedala till Kviberg och Bergsjön upplevs kortare. Det behöver inte byggas längs hela vägen, utan kan koncentreras till valda platser.

Under 50-talet byggdes stadsdelen med tydlig struktur kring lokala torg utmed spårvägen. Ska det nu byggas nytt i själva stadsdelen så ska det göras vid de torg som finns i dag och med stor respekt för den befintliga miljön. Ny bebyggelse kan också bidra till större variation av olika sorters boende där det i dag främst finns mindre lägenheter.

Den viktigaste förändringen är Kortedalavägen / Almanacksvägen som skulle kunna gå från att vara en hårt trafikerad väg till en bebyggd stadsgata.

Stadsutvecklingen knyter inte bara samman Kortedala med omliggande stadsdelar, utan är också en förutsättning för utökad service. Kollektivtrafikresandet behöver också ökas och det ska bli enklare för fler att inte bara välja buss och spårvagn utan också att gå eller cykla. Det kan också bli lättare att ta sig till den omgivande naturen.

Möjligheterna för Kortedala är många, men det finns också en hel del utmaningar. Det är därför som Göteborgs Stad nu tar fram ett program för stadsdelen. I programmet undersöks möjligheterna, olika idéer testas och de boende får en chans att komma med synpunkter och värdefull kunskap. Många idéer kan omvandlas till konkreta förslag som används som beslutsunderlag för de olika delområdena inom Kortedala.

Projekt som ingår i Bostad2021

I BoStad2021 ingår 30 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika projekten. Vill du veta mer om respektive detaljplan, besök Göteborgs Stads e-tjänst Plan- och byggprojekt.

Rekordstort bostadsbyggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Intervju med Martin Öbo

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 11 september 2018