Visionsbild på is- och sporthallen av Wahlström & Steijner Arkitekter.

Det var i början av februari i år som bygget av is- och sporthallen startade. Ishallen ska på sikt ersätta Isdala ishall i Kortedala. I sporthallen, som består av två fullstora hallar som kan slås ihop vid behov, ska föreningar kunna träna, spela matcher och ordna medelstora idrotts- och kulturevenemang.

Förorenad mark och förstärkning av totalstabiliteten

Några månader in i projektet konstaterades att marken vid byggplatsen är mer förorenad än vad förberedande undersökningar visat. Detta leder till att kostnaden för bortforsling och omhändertagande av förorenade massor blir mycket högre än tidigare beräknat. Dessutom har förvaltningen tillsammans med entreprenören upptäckt att totalstabiliteten på området och omkringliggande ytor inte är tillräcklig. En gata vid byggplatsen måste därför schaktas ur och återbyggas med lättfyllnad medan en annan gata säkerställs med en kvarsittande spont.

- Det är så klart tråkigt med dessa fördyrande omständigheter och att vi tvingas skjuta på tidsplanen, men det är viktigt att vi gör det vi kan för att säkra upp en stabil anläggning för många år framåt, säger Ann-Charlotte Hellman, fastighetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Idrotts- och föreningsnämnden fattar beslut

Ärendet kommer upp på idrotts- och föreningsnämndens möte onsdag 27 oktober då nämnden ska fatta beslut om de godkänner en utökning av investeringsutgiften om 32 miljoner kronor. Idrotts- och föreningsförvaltningen föreslår att utökningen ska hanteras inom den ekonomiska ramen för investeringsområdet idrottshallar och att en av de icke geografisk bestämda sporthallar som förvaltningen nominerat att bygga perioden 2025-2030 inte kommer att uppföras.

Om den nya is- och sporthallen

Den nya idrottsanläggningen ska ligga längs med Marketenterivägen, framför Prioritet Serneke Arena i Kvibergs Park. Ishallen blir en träningshall med plats för både föreningar, skolor, allmänhet och cirka 300 åskådare. Anläggningen rymmer också en idrottshall med två fullstora hallar som vid evenemang kan slås ihop till en publik arena. Vid idrottsevenemang med läktare ryms 1 500 sittande personer och vid kulturarrangemang upp till 2 500 sittande personer.

När idrottshallen används för träning kommer den ena hallen att vara avdelad till en kampsportshall respektive fäktningshall.

Anläggningen kommer också att ha plats för mötesrum och förråd för föreningsliv och skolverksamhet.

Publicerad 20 oktober 2021 (Uppdaterad 10 november 2021)