Under tio år ska den långsträckta grässlänten intill fotbollsplanerna i Kviberg utvecklas till park.

Under tio år ska den långsträckta grässlänten intill fotbollsplanerna i Kviberg utvecklas till park.

Den öppna, långsmala gräsytan längs fotbollsplanerna är över en kilometer lång. Den sköts inte idag på något särskilt sätt men har upptrampade stigar och klippta stråk.

– För att tillföra fler kvaliteter till Kvibergs Park som stadspark börjar vi under våren 2022 att plantera cirka 500 ungträd och buskar i höjd med grusplanen ungefär, berättar projektledare Stina Gustafsson, park- och naturförvaltningen.

"För att tillföra fler kvaliteter till Kvibergs Park som stadspark börjar vi under våren 2022 att plantera cirka 500 ungträd och buskar i höjd med grusplanen ungefär."

Skapa skogsliknande miljö

Planteringarna, med både löv- och barrträd, kommer successivt att gallras för att kunna växa upp till en skogsliknande miljö med bryn och gläntor. 

För att skydda de unga plantorna mot gnagskador, från till exempel rådjur och harar, kommer planteringarna att vara inhägnade med viltstängsel under de första åren.

Två nya gångstråk

Under 2022 och 2023 kommer gångstråk att anläggas en bit ner i slänten, men redan under våren kommer ett större gångsystem att klippas fram i gräset.

– För att testa den optimala dragningen av gångstråken kommer vi under våren 2022 att klippa fram dem i gräset. På så vis kan vi göra justeringar innan vi spikar placeringen, förklarar Stina Gustafsson.

"För att testa den optimal dragningen av gångstråken kommer vi under våren 2022 att klippa fram dem i gräset. På så vis kan vi göra justeringar innan vi spikar dragningen."

”Västlänksträd” får nya permanenta platser

Även stora träd kommer att planteras. Hösten 2022 kommer ett 60-tal träd, som har flyttats tillfälligt till plantskola på grund av bygget av Västlänken, att få nya permanenta platser i Kvibergs Park. Det är en blandning av olika sorter, men framförallt stora lövträd.

Syftet med planteringarna är att skapa parkkänsla, erbjuda fler upplevelser på platsen, ge skydd mot väder och vind samt bidra till en ökad biologisk mångfald med ett varierat växt- och djurliv.

Efter 2023 är planen att anlägga ett uteklassrum – med närhet till den lekplats som idrott- och föreningsförvaltningen ska bygga – en picknickyta, göra fler sittplatser och skapa naturlek till exempel genom att placera ut stockar. Detaljerade planer för de arbetena är ännu inte framtagna. 

Vision Kvibergs Park

Kvibergs Park i östra Göteborg är ett före detta regementsområde som utvecklats till ett centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Utvecklingen grundar sig i en vision som antogs av Kommunfullmäktige 2016 om att området ska bli ledande för kultur, pedagogik och idrott samt ha ett extra stort fokus på barn och unga. 

Läs mer om Vision Kvibergs Park

Fakta om stadsparker

  • En park som är tillräckligt stor och attraktiv för att rymma och locka boende och besökare från hela Göteborg med omgivning.
  • Den ska ha en särpräglad karaktär, ett rikt växt- och djurlig och tåla användning.
  • I Göteborg finns följande stadsparker:
    Kvibergs park – Gärdsås kulle, Slottsskogen, Kungsparkstråket inklusive Trädgårdsföreningen, Hisingsparken, Billdals park, Keillers park, Angereds stadspark, Positivet – Ruddalen, Renströmsparken/Näckrosdammen, Vasaparken, Färjenäsparken och Jubileumsparken.
Publicerad 24 november 2021 (Uppdaterad 16 maj 2022)