Kvibergs Park ska vara en mötesplats för alla åldrar och folk från hela Göteborg. För att bredda parkens utbud och locka fler barnfamiljer ska därför en lekplats byggas 2022. Den placeras mellan utegymmet och den inhägnade fotbollsplanen som har hybridunderlag, nära den stora grusytan.

Utformningen ska likna Kvibergs kaserners slottsliknande byggnader. Här kan barn springa, träna balansen, klättra, hoppa på käpphästbanan och vara fysiskt aktiva på olika sätt. Det kommer också finnas picknickbord och andra sittplatser.

Utomhusscen för gruppträning och uppträdande

En annan satsning som görs för att bredda parkens utbud och locka nya målgrupper är att bygga en utomhusscen i nära anslutning till den nya lekplatsen. Den ska också bli klar under 2022.

Scenen får tak och kan användas till såväl gruppträning som mindre kulturevenemang under sommarhalvåret. Exempel på aktiviteter är dans, yoga, gympa, barngymnastik, utomhusteater och mindre musikevenemang.

Ytan som får både belysning och ljudutrustning ska kunna bokas och användas av lokala aktörer och föreningsliv. Idrotts- och föreningsförvaltningen planerar att erbjuda gratis instruktörsledda gympapass under sommarhalvåret.  

Det är idrotts- och föreningsförvaltningen som under våren 2022 kommer att börja bygga lekparken och utomhusscenen. Invigningen är planerad till slutet av sommaren.

Publicerad 24 november 2021 (Uppdaterad 24 november 2021)