Kvillebäcken är en cykel- och gångvänglig stadsdel och parken innehåller lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser.

En grön, central och stadsmässig stadsdel

Området ligger nära Göteborgs stadskärna, det tar bara sex minuter att ta sig från Kvillebäcken till Centralstationen.

När planen för området togs fram var ekologisk och social hållbarhet viktiga ledstjärnor. Kvillebäcken är en cykel- och gångvänlig stadsdel med cykelbanor, gångfartsgator, cykelpooler och det finns gott om cykelparkeringar. Det finns även tillgång till bilpool och lådcykelpool.

Arkitekturen växlar i färg och stil och förstärker känslan av en varierad stadsdel.

Målet har varit att skapa en trivsam och levande stadsdel redan från start och förebilden är den centrala kvartersstaden som du hittar i till exempel Köpenhamn och London.

Nyckelorden när Kvillebäcken byggdes var att det skulle bli en grön, central och stadsmässig stadsdel. Området har flera gröna ytor med en växtlighet som skapar förutsättningar för biologisk mångfald och några av byggnaderna i Kvillebäcken har gröna tak. Målet har varit att skapa en trivsam och levande stadsdel redan från start och förebilden är den centrala kvartersstaden som du hittar i till exempel Köpenhamn och London.

Runt själva bäcken som rinner genom området ligger Kvillebäcksparken. Parken har formen av ett långsträckt rum och innehåller både lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser. Intill Kvillebäcken ligger Backaplan med en av Göteborgs största köpcentrum. Här hittar du också Hjalmar Brantingsplatsen som är navet i kollektivtrafiken för den här delen av Hisingen.

Innergårdarna är ljusa och trevliga med mycket grönska.

Kontakt

  • Thomas Nygren
  • Projektchef
  • Telefonnummer: 031-368 96 21
  • Maria Karlsson
  • Kommunikatör
  • Telefonnummer: 031-368 96 94

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 9 augusti 2021