Göteborgs nya koncept-förskola Grönskan som kommer att byggas i Lillhagsparken.

Göteborgs nya koncept-förskola Grönskan som kommer att byggas i Lillhagsparken.

Lillhagsparken

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr mest var förknippat med mentalsjukhuset som låg där, är på väg att förvandlas till en grön attraktiv plats att bo i.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2019.

Bo nära naturen i Lillhagsparken

Lillhagsparken ska enligt visionen för området erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö. Tanken är att den kulturhistoriska parkmiljön ska tas tillvara och utvecklas. Samtidigt ska det finnas plats för fler människor. En större förskola  byggstartades under 2018.  

Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och en stor tillgång vad gäller naturupplevelser. De ska därför bevaras och förstärkas. Nya parkområden ska tas fram och det planeras även för en ny lekplats. Kollektivtrafiken ska bli tätare liksom möjligheterna att gå eller cykla i naturområdet. 

Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och en stor tillgång vad gäller naturupplevelser. De ska därför bevaras och förstärkas.

I den första etappen, som startade sommaren 2016, har byggbolaget Tornet byggt om en tegelbyggnad från 1930-talet för att ge plats åt 112 moderna hyreslägenheter. Alla lägenheterna har balkong eller uteplats. Inflyttning skedde januari 2018 och lägenheterna har fördelats genom Boplats Göteborg. 

De gamla tjänstebostäderna intill Lillhagsvägen kommer att rivas för att ge plats åt ett nytt bostadsområde med bostadsrätter. Byggstart, första halvåret 2018. 

I nordöstra delen av området,  byggs en ny förskola intill det som idag är Dalagärde vandrarhem. I anslutning till förskolan byggs en lekplats och ett nytt parkområde. Byggnationen startas under 2018. 

Bostadsbyggandet fortsätter 2018 och framåt. Det innebär bland annat att byggnaden som idag har ett hospice kommer att rivas för att ge plats åt bostäder, höghus och småhus. Hospice flyttas till annat område i Göteborg.  

I det kommande bostadsbyggandet blir det höghus längs skogsranden och mindre hus framför. Det kommer senare även byggas markbostäder i form av radhus. 

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Kommer grönområdena att bevaras?

Frågor och svar

Här byggs nya bostäder just nu

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser.

Uppdaterad 12 september 2019