Göteborgs nya koncept-förskola Grönskan som nu är igång i Lillhagsparken.

Lillhagsparken

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr mest var förknippat med mentalsjukhuset som låg där, är på väg att förvandlas till en grön attraktiv plats att bo i.

Bo nära naturen i Lillhagsparken

Lillhagsparken ska enligt visionen för området erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö. Tanken är att den kulturhistoriska parkmiljön ska tas tillvara och utvecklas. Samtidigt ska det finnas plats för fler människor. En större förskola  byggstartades under 2018.  

Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och en stor tillgång vad gäller naturupplevelser. De ska därför bevaras och förstärkas. Nya parkområden ska tas fram och det planeras även för en ny lekplats. Kollektivtrafiken ska bli tätare liksom möjligheterna att gå eller cykla i naturområdet. 

Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och en stor tillgång vad gäller naturupplevelser. De ska därför bevaras och förstärkas.

I den första etappen, som startade sommaren 2016, har byggbolaget Tornet byggt om en tegelbyggnad från 1930-talet för att ge plats åt 112 moderna hyreslägenheter. Alla lägenheterna har balkong eller uteplats. Inflyttning skedde januari 2018 och lägenheterna har fördelats genom Boplats Göteborg.

De gamla tjänstebostäderna intill Lillhagsvägen kommer att rivas för att ge plats åt ett nytt bostadsområde med bostadsrätter. Byggstart, första halvåret 2018. 

I nordöstra delen av området,  byggs en ny förskola intill det som idag är Dalagärde vandrarhem. I anslutning till förskolan byggs en lekplats och ett nytt parkområde. Byggnationen startas under 2018.

Bostadsbyggandet fortsätter 2018 och framåt. Det innebär bland annat att byggnaden som idag har ett hospice kommer att rivas för att ge plats åt bostäder, höghus och småhus. Hospice flyttas till annat område i Göteborg. 

I det kommande bostadsbyggandet blir det höghus längs skogsranden och mindre hus framför. Det kommer senare även byggas markbostäder i form av radhus. 

Fyra parker med olika form och innehåll

Det blir fyra nya parker i området med lite olika form och innehåll. Utgångspunkten är att bevara så mycket som är möjligt av den gamla parkmiljön i området och att komplettera med nya funktioner och aktiviteter.

Entréparken kommer bjuda på olika aktiviteter samtidigt som det blir en välkomnande entré till området. De ståtliga träden på platsen blir tongivande i formgivningen. Här kommer finnas möjlighet till motion och sällskapslek, som bollsport, vila, blomning och odling.

Lekparken blir en öppen park med gräsmattor för bollspel och sällskapslek. I skogsbrynet blir det en naturlek som också bjuder in till naturparken. Här blir plats för både lek, bollspel, picknick och vila.

Finparken blir en promenadpark med ett öppet gångstråk i mitten dit solens strålar når ner. Det blir främst en plats för gångstråk och sittplatser för avkoppling.

Sinnenas park är en lugn park med träbroar, pergolor och lusthus. Den ligger intill ett äldreboende men är även en entré till naturen som omger området idag. Här blir plats för avkoppling och sällskapslek. Intill Sinnenas park planeras även en mindre lekslinga för sinnena. Det blir en asfalterad smått kuperad slinga som leds under bågar med olika hängen som ska kittla sinnena för de mindre barnen.

Lekparken blir en öppen park med gräsmattor för bollspel och sällskapslek. I skogsbrynet blir det en naturlek som också bjuder in till naturparken. Här blir plats för både lek, bollspel, picknick och vila.

Tidsplan för parkerna

Arbetet med grönytorna och parkerna kommer att ske parallellt med övrig utveckling och byggnation i Lillhagsparken. Tidsplanen är beroende av de övriga projekt och arbeten i området och har blivit något fördröjd. Förhoppningen är att påbörja arbetet med Sinnenas park och finparken under våren 2021 och att de ska vara klara till sommaren 2021. Arbetet med lekparken börjar därefter.

Entréparken är sist ut och kommer igång tidigast under hösten 2023. Den kan anläggas först efter att garaget som den ska ligga på är färdigt.

Frågor och svar om Lillhagsparken

Kommer det att byggas småhus? Hur blir det med kollektivtrafiken? Kommer grönområdena att bevaras? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar.

Läs alla frågor och svar
Uppdaterad 25 februari 2021