Göteborgs nya koncept-förskola Grönskan som kommer att byggas i Lillhagsparken.

Göteborgs nya koncept-förskola Grönskan som kommer att byggas i Lillhagsparken.

Lillhagsparken

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr mest var förknippat med mentalsjukhuset som låg där, är på väg att förvandlas till en grön attraktiv plats att bo i.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2019.

Kontakt

  • Charlotte Blomnell
  • handläggare, fastighetskontoret
  • Telefonnummer: 031-365 00 00
  • Nils Svensson
  • kommunikatör, fastighetskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 11 94

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan kan ditt brev bli en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 30 januari 2017 (Uppdaterad 12 september 2019)