Göteborgs nya koncept-förskola Grönskan som nu är igång i Lillhagsparken.

Lillhagsparken

Bo mitt bland olika parker ägnade för avkoppling, aktivitet och lek, promenader och naturupplevelser. Så kan visionen för Lillhagsparken sammanfattas. Det som förr mest var förknippat med mentalsjukhuset som låg där, är på väg att förvandlas till en grön attraktiv plats att bo i.
Publicerad 30 januari 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)