De nya husen ska rymma sammanlagt 288 hyresrätter och inflyttning är planerad till april 2023.

Under hösten 2020 går omvandlingen av området in i ett nytt byggskede. Den nya förskolan Grönskan är igång och därmed kan den gamla förskolan rivas liksom lokalerna som tidigare inrymde hospice.

Ett nytt p-däck kommer att uppföras och Tornet är klar med upphandlingen av byggare för sina nya bostadskvarter. Det är Peab som ska uppföra husen med sammanlagt 288 hyresrätter. Inflyttning är planerad till april 2023.

Samtidigt är nu första etappen av Wästbyggs bostadsrätter slutsålda och nästa etapp förbereds. Det planeras för en blandad bebyggelse av bostadsrätter i lamellhus och radhus. Säljstart av dessa bostäder är tänkt att ske sommaren 2021.

Publicerad 25 september 2020 (Uppdaterad 25 september 2020)