De 22 bostadsrätterna har tagits i bruk av sina ägare, majoriteten är barnfamiljer. Bild: Bert Leandersson

Wästbyggs 22 bostadsrättsradhus i Lillhagsparken var klara i början av  2020. Husens utformning påminner om sjuksköterskebostäderna, som tidigare låg på samma plats, men i en modern tappning.

  Varje radhus är på 123, 5 kvadratmeter, 5 rum och kök. Park och naturförvaltningen planerar att  uppföra en större gemensam lekplats för hela bostadsområdet.

 Wästbygg förbereder nu för nästa etapp där det planeras för en blandad bebyggelse av bostadsrätter i lamellhus och radhus. Säljstart av dessa bostäder är tänkt att ske sommaren 2021.

Publicerad 3 oktober 2019 (Uppdaterad 21 oktober 2020)