Skissbild Liljewalls

Med nära 900 nya bostäder i Lillhagsparken, behövs plats för förskolor. Lillhagsparkens förskola står nu färdig.

Det som gör den speciell, är att den är den första av modellförskolan Grönskan som tagits fram av lokalförvaltningen i samarbete med pedagoger och utvecklingsledare från utbildningssektorn.

Tanken är att Grönskan ska stå som modell för hur Göteborgs Stad bygger förskolor framöver – och de behövs. Runt 40-50 förskolor behöver ersättas framöver.

Modellförskolan Grönskan innebär möjlighet till förtätning av stadsrummet och är flexibel till utformningen från fyra till tio avdelningar. Samtidigt minskar tiden mellan projektering och upphandling till färdig förskola, eftersom utformningen är färdig. Och skulle förutsättningarna i stadsdelen ändras med tiden, kan byggnaden göras om från förskola till annan pedagogisk verksamhet.

Första modellförskolan i Lillhagsparken

- Att vi utformat en förskola utifrån dessa styrdokument ger utrymme för alla olika pedagogiska förhållningssätt. Att få en kvalitetssäkrad hållbar förskola kan också ses som en stor möjlighet som spar tid som istället kan läggas på att planera verksamhetens innehåll och organisation i den nya byggnaden, säger Martina Nilsson som är projektledare för byggandet av Lillhagsparkens förskola.

Den nya förskolan i Lillhagsparken ligger i en fantastisk omgivning, med skog som pedagoger och barn kan göra utflykter i. Skolbyggnaden har en ekologisk profil, i likhet med den fossilfria förskolan Hoppet  som också tas fram av lokalförvaltningen.

- Vi har en målbild att bli en fossilfri förvaltning 2030 och vill att våra projekt byggs klimatsmart och hållbart, säger Martina Nilsson. Det kombinerat med den här förskolans spännande pedagogiska miljö och en effektiv planprocess tror vi gör förskolan Grönskan till framtidens förskola.

Barnen på studiebesök

De barn som ska flytta in i Lillhagsparkens förskola när den står klar, har tillsammans med sina pedagoger varit på studiebesök.

- De verkade tycka att det var roligt och mumsade på lite fika och festis och hade lite improviserat disko här på byggarbetsplatsen, säger Martina Nilsson med ett skratt.

Publicerad 29 april 2019 (Uppdaterad 24 september 2020)