• Busshållplatserna kommer vara kvar på Lillhagsvägen tills vidare.
  • Gång- och cykelbana börjar byggas.
  • Förskolan börjar byggas under våren 2018. I samband med det försvinner ett antal parkeringsplatser.
  • Arbetet med grönytorna och parkerna kommer att ske parallellt med övrig utveckling och byggnation i Lillhagsparken. Tidplanen är beroende av de övriga projekten men förhoppningen är att påbörja arbetet med någon av parkerna under våren 2019.

Vissa av arbetena kommer att påverka framkomligheten i området.   

Vi kommer ha en informationstavla. Den kommer att finnas synlig mellan hållplatsen Dalagärde och Tempobutiken.

Publicerad 12 augusti 2019 (Uppdaterad 20 juli 2020)