Lindholmen

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i Lindholmen. Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk. Dessutom kommer många att se älven från sina bostäder och arbetsplatser.

Här byggs Göteborgs högsta skyskrapor

Göteborgs högsta skyskrapor ritar om stadens silhuett och på Lindholmen växer en livligare stadsdel fram. Här kommer företag och utbildning dela på utrymmet tillsammans med bostäder, kultur och restauranger.

Stora delar av Lindholmen domineras i dag av företag, utbildnings- och forskningsinstitutioner - och en hel del parkeringsplatser. Det är livligt på dagarna, men folktomt på kvällar och helger.

Nu arbetar Göteborgs Stad med ett program för Lindholmen. Ett av målen med arbetet är att knyta ihop området med innerstaden på andra sidan älven. Det är viktigt för dem som kommer att bo i de 3 000 nya bostäder som planeras här fram till och med år 2025.

Stora områden är obebyggd hamn- och industrimark

På Lindholmen finns många företag men än så länge få bostäder. För att få en hållbar stad ur fler perspektiv är planen att förtäta området och ge det liv och rörelse genom bra boendemiljöer, kulturutbud och parker.

Karlatornet blir högst i Norden med sina 245 meter

Karlatornet är det mest uppmärksammade projektet och det mest iögonfallande. Nordens högsta byggnad kommer att resa sig cirka 245 meter upp när det förväntas stå klart år 2021. I skyskrapan och kvarteren runt blir det lägenheter, hotell, restauranger, butiker, förskolor, äldreboende och andra verksamheter.

Så här kan Karlavagnsplatsen se ut när den är färdigbyggd.

Ytterligare fyra höga byggnader planeras

Förutom Karlatornet planeras ytterligare fyra höga byggnader. Två av dem är högre än Gothia Towers. Området kommer bli Göteborgs mest tätbebyggda område och blir som en egen stadsdel i stadsdelen. Det finns många internationella exempel på platser med höga hus och många boende, där det är attraktivt att bo eftersom många människor skapar underlag för ett stort utbud av butiker, restauranger och bra utomhusmiljöer.

Höga hus är en utmaning i stadsutveckling

Bostäderna i de höga husen ska bli ljusa, däremot kan det bli mörkare på marken mellan husen och vindarna rör sig på ett annat sätt i gatuplan än på andra håll i staden. För att motverka detta kommer de fem höga byggnaderna att placeras stadigt på kvartersbyggnader på sju våningar.

Förskola på sjunde våningen

En av förskolorna kommer att ligga på sjunde våningen och det är första gången det prövas i Göteborg. I Stockholm har det visat sig svårt att få till mycket växtlighet och stora träd på terrasserna så därför är det viktigt med närhet till parker eller naturområden.

På flera håll på Lindholmen finns det planer på studentbostäder, bland annat ska den gamla varvsbyggnaden Smedjan göras om till 86 nya studentlägenheter.

Bostadsrätter - men också hyresrätter

I Karlatornet planeras det för exklusiva bostadsrätter men det är inte tänkt att kvarteren runt Karlavagnsplatsen bara ska byggas för de som har råd. Robert Dicksons stiftelse ska till exempel bygga 300 hyresrätter här. Och på flera håll på Lindholmen finns det planer på studentbostäder, bland annat ska den gamla varvsbyggnaden Smedjan göras om till 86 nya studentlägenheter.

Innovationscentrum, hotell och skola

Vid Pumpgatan planeras för Geelys innovationscentrum i Europa. Totalt planeras över 80 000 kvadratmeter kontor, utställningshall och hotell. Det kommer bli ett öppet område med plats för besökare och dessutom stråk och platser där alla är välkomna. 

I området finns också planer på en skola, för upp till tusen elever. Dessutom undersöks möjligheterna för att anlägga en park och bro över till Jubileumsparken i Frihamnen.

”Vi arbetar mycket med att få Lindholmen att bli en trivsam och intressant plats att vara på även under kvällar och helger.”

Marie Löwkrantz, Älvstranden Utvecklings programledare för Lindholmen.

Intervju med Marie Löwkrantz

Kommer Göteborgs stadslinbana att ha en station på Lindholmen?

Frågor och svar

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 21 februari 2019