Här byggs Göteborgs högsta skyskrapor

Göteborgs högsta skyskrapor ritar om stadens silhuett och på Lindholmen växer en livligare stadsdel fram. Här kommer företag och utbildning dela på utrymmet tillsammans med bostäder, kultur och restauranger.

Stora delar av Lindholmen domineras i dag av företag, utbildnings- och forskningsinstitutioner. Det är livligt på dagarna, men lugnare på kvällar och helger.

Nu arbetar Göteborgs Stad med ett program för Lindholmen. Ett av målen med arbetet är att knyta ihop området med innerstaden på andra sidan älven och att komplettera området med ytterligare bostäder, kontor och förskolor. Det är viktigt för dem som kommer att bo i de 2 700 nya bostäder som planeras här fram till och med år 2026.

Stora områden är obebyggd hamn- och industrimark

På Lindholmen finns många företag men än så länge få bostäder. För att få en hållbar stad ur fler perspektiv är planen att förtäta området och ge det liv och rörelse genom bra boendemiljöer, kulturutbud och parker. Karlastaden och Lindholmshamnen är under byggnation och medför ett väsentligt tillskott av bostäder.

Karlatornet blir högst i Norden med sina 245 meter

Karlatornet är det mest uppmärksammade projektet och det mest iögonfallande. I december 2020 säkrade Serneke finansiering av projektet i en strukturaffär med Balder och byggnationen kunde återupptas efter ett uppehåll. Nordens högsta byggnad kommer att resa sig cirka 245 meter upp när det förväntas stå klart år 2023. I skyskrapan och kvarteren runt blir det lägenheter, hotell, restauranger, butiker, förskolor, äldreboende och andra verksamheter.

Så här kan Karlavagnsplatsen se ut när den är färdigbyggd.

Ytterligare fyra höga byggnader planeras

Förutom Karlatornet planeras ytterligare fyra höga byggnader. Två av dem är högre än Gothia Towers. Området kommer bli Göteborgs mest tätbebyggda område och blir som en egen stadsdel i stadsdelen. Det finns många internationella exempel på platser med höga hus och många boende, där det är attraktivt att bo eftersom många människor skapar underlag för ett stort utbud av butiker, restauranger och bra utomhusmiljöer. 

På flera håll på Lindholmen finns det planer på studentbostäder, bland annat har den gamla varvsbyggnaden Smedjan gjorts om till 86 nya studentlägenheter.

Både bostadsrätter och hyresrätter

I Karlatornet planeras det för exklusiva bostadsrätter men det är inte tänkt att kvarteren runt Karlastaden bara ska byggas för de som har råd. Robert Dicksons stiftelse ska till exempel bygga 300 hyresrätter här. Och på flera håll på Lindholmen finns det planer på studentbostäder, bland annat har den gamla varvsbyggnaden Smedjan gjorts om till 86 nya studentlägenheter.

Innovationscentrum, hotell och skola

I området runt Pumpgatan pågår byggnation av olika typer av verksamheter. Den kinesiska fordonsutvecklaren Geely uppför ett europeiskt innovations- och designcenter, Uni3 by Geely, som kommer få sällskap av fler kontor, hotell, restauranger och en färjehållplats.

Totalt beräknas området få arbetsplatser för 3 500 personer. På sikt planeras även en skola för cirka 720 elever i årskurs 4–9.

Kontakt

 • Emma Larsson
 • Projektledare Stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 19 27
 • Charlotte Ohlsson
 • Kommunikationsstrateg
 • Telefonnummer: 031-368 15 46
 • Lena Baeza
 • Projektledare Älvstranden Utveckling
 • Telefonnummer: 031-368 96 60
 • Maria Karlsson
 • Kommunikationsstrateg
 • Telefonnummer: 031-368 96 94

Frågor och svar

Det stämmer inte riktigt, men det som dominerar området idag är ett stort kluster av företag inom Lindholmen Science Park. Det är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom transport, ICT (informations- och medieteknik) och media. Ett område som ligger så centralt med både arbets- och studieplatser kunde bli en stad som lever hela dygnet om den kompletterades med många fler bostäder än i dag – och det är målet med Lindholmens utveckling.

Det planeras för ungefär 2 600 bostäder i de nya kvarteren i Lindholmshamnen och den planerade Karlastaden.

Ja. Detaljplanen för kvarteren runt Karlavagnsgatan – som också kallas Karlastaden – godkändes av byggnadsnämnden den 23 maj 2017 och antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2017 för att slutligen vinna laga kraft i december 2017. Under våren 2018 har ett intensivt pålningsarbete pågått och nu är byggnationen igång för fullt.

Ja. Det har nyligen byggts ett område med 156 små inredda lägenheter i containerform, så kallade Urban Cribs, precis vid Lindholmspiren. I Smedjan, en omgjord gammal industribyggnad bredvid de nya kvarteren i Lindholmshamnen, byggs just nu ytterligare 86 bostäder för studenter. Inflyttning är beräknad till årsskiftet 2018/2019. 

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 8 juli 2021