Lindholmen

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i Lindholmen. Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk. Dessutom kommer många att se älven från sina bostäder och arbetsplatser.

Frågor och svar

Det stämmer inte riktigt, men det som dominerar området idag är ett stort kluster av företag inom Lindholmen Science Park. Det är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom transport, ICT (informations- och medieteknik) och media. Ett område som ligger så centralt med både arbets- och studieplatser kunde bli en stad som lever hela dygnet om den kompletterades med många fler bostäder än i dag – och det är målet med Lindholmens utveckling.

Det planeras för ungefär 2 600 bostäder i de nya kvarteren i Lindholmshamnen och den planerade Karlastaden.

Ja. Detaljplanen för kvarteren runt Karlavagnsgatan – som också kallas Karlastaden – godkändes av byggnadsnämnden den 23 maj 2017 och antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2017 för att slutligen vinna laga kraft i december 2017. Under våren 2018 har ett intensivt pålningsarbete pågått och nu är byggnationen igång för fullt.

Ja. Det har nyligen byggts ett område med 156 små inredda lägenheter i containerform, så kallade Urban Cribs, precis vid Lindholmspiren. I Smedjan, en omgjord gammal industribyggnad bredvid de nya kvarteren i Lindholmshamnen, byggs just nu ytterligare 86 bostäder för studenter. Inflyttning är beräknad till årsskiftet 2018/2019. 

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)