Lindholmen

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i Lindholmen. Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk. Dessutom kommer många att se älven från sina bostäder och arbetsplatser.

Kontakt

 • Eva Tenow
 • Projektledare Stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 17 24
 • Charlotte Ohlsson
 • Kommunikationsstrateg
 • Telefonnummer: 031-368 15 46
 • Lena Baeza
 • Projektledare Älvstranden Utveckling
 • Telefonnummer: 031-368 96 60
 • Maria Karlsson
 • Kommunikationsstrateg
 • Telefonnummer: 031-368 96 94

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads och Älvstadens nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon som jobbar inom Göteborgs Stad kan ditt brev bli en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att ditt brev blir en allmän handling beror på att vi har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 25 februari 2021)