Lindholmen

Beslut om fler förbindelser över älven skjuts upp

Trafiknämnden bordlägger besluten om en bro eller tunnel över Göta älv till nästa möte den 18 mars. Detsamma väljer man att göra med beslutet om placeringen av gång- och cykelbro eftersom man vill hantera dem tillsammans.

På trafiknämndens möte den 11 februari beslutades det att bordlägga besluten om både valet av tunnel och bro för Lindholmsförbindelsen samt placering av en ny gång- och cykelbro.

Innan nästa ordinarie trafiknämndsmöte, som är den 18 mars, vill trafiknämnden få en information om förutsättningarna för ett ca 19 meter öppningsbart broalternativ för Lindholmsförbindelsen, utifrån samma faktorer som de andra alternativen bedömdes efter.

Publicerad 11 februari 2021 (Uppdaterad 15 februari 2021)