Lindholmen

Beslut om tunnel mellan Lindholmen och Stigberget

Den 18 mars beslutade trafiknämnden att Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget blir en tunnel.

- Tunnel är det alternativ som projektet har förordat bland annat utifrån påverkan på sjöfart, stadsmiljö, restider och inte minst vad remissinstanserna har kommit in med för synpunkter, säger Ma-Lou Wihlborg som är programledare för sträckan Lindholmen - Linnéplatsen.

Hela 40 remissinstanser förordade tunnel när de fick chansen att tycka till om tre olika alternativ, varav två var broar.

"Tunnel är det alternativ som projektet har förordat bland annat utifrån påverkan på sjöfart, stadsmiljö, restider och inte minst vad remissinstanserna har kommit in med för synpunkter"

- En bro har större påverkan på sjöfarten och tar mer plats på land och därmed utrymme från till exempel annan stadsutveckling. En tunnel ger bäst förutsättningarna för snabb och kapacitetsstarkt resande samt ger bättre förutsättningar för god stadsmiljöutveckling och fortsatt exploatering och ger minst påverkan på riksintressena sjöfart och kulturmiljövård, fortsätter Ma-Lou.

"En tunnel ger bäst förutsättningarna för snabb och kapacitetsstarkt resande samt ger bättre förutsättningar för god stadsmiljöutveckling"

Därefter har ett fjärde broalternativ snabbutretts för att jämföras med de andra tre alternativen men nu har alltså trafiknämnden beslutat sig för att tunnel är det bästa alternativet.

Nu väntar beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt regionstyrelse och regionfullmäktige eftersom projektet delas med Västra götalandsregionen. Först därefter är alla beslut fattade vad det gäller val av alternativ.

Trafiknämnden fattade också beslut om att låta arbetet med den tänkta gång- och cykelbron mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj fortsätta. Här kan du läsa mer om gång- och cykelbron mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

Bakgrund

Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen kommer att bestå av både citybuss (delvis förberedd för eldrift), stadsbana och spårvagnstrafik. Programmet är indelat i 3 etapper/delprojekt.

Beslutet om tunneln ingår i den tredje etappen som rör sträckan Lindholmen-Linnéplatsen och genom tunneln planeras för spårvagnstrafik. Här kan du läsa mer om hela programmet Brunnsbo – Linné via Lindholmen.

Nedan kan du se en visualisering av Lindholmsförbindelsen som tunnel.

Visualisering av Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv – tunnel

Visualisering av Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv – tunnel

Publicerad 18 mars 2021 (Uppdaterad 18 mars 2021)