Här ser vi förslaget som avser en ca 18 meter öppningsbar bro med möjlighet till buss och gång- och cykelöverfart, som går mellan Lindholmen och Stigbergstorget.

Lindholmen

Ett fjärde alternativ för Lindholmsförbindelsen presenterat

Den 11 februari gav trafiknämnden i uppdrag till trafikkontoret att ta fram ett fjärde alternativ för Lindholmsförbindelsen. Den 12 mars fick trafiknämnden information om det fjärde alternativet. Här kan du ta del av presentationen de fick.

Det fjärde alternativet visar förutsättningarna för en ca 18 meter öppningsbar bro med möjlighet till buss och gång- och cykelöverfart. Den redovisades och konsekvensbeskrevs utifrån samma faktorer som de andra tre alternativen; öppningsbar bro 12 m, fast bro 27 m och tunnel. Dessutom fick trafiknämnden information om förutsättningarna och konsekvenserna av att låta spårvägen svänga vänster vid Stigbergstorget och gå vidare mot Järntorget.

Det fjärde alternativet visar förutsättningarna för en ca 18 meter öppningsbar bro med möjlighet till buss och gång- och cykelöverfart.

På mötet fick trafiknämnden även information om vilka konsekvenserna skulle bli för den planerade gång- och cykelbron mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj, om en ca 18 meter öppningsbar bro med möjlighet till buss och gång- och cykelöverfart byggs.

Här kan du ta del av presentationen som trafiknämnden fick ta del av.

Publicerad 12 mars 2021 (Uppdaterad 16 mars 2021)