Marie Löwkrantz, Älvstranden Utvecklings programledare för Lindholmen.

Marie Löwkrantz, Älvstranden Utvecklings programledare för Lindholmen.

”I Lindholmen finns mod att våga testa nytt”

Lindholmen har en unik mix av näringsliv, akademi och bostäder och i framtiden kommer området att sticka ut ännu mer. Här finns ett mod att testa nytt, menar Marie Löwkrantz på Älvstranden Utveckling.

Utöver Karlatornet, Sveriges högsta byggnad, planeras det för cirka 2 000 nya bostäder och mängder med nya verksamheter på Lindholmen fram till och med år 2026. Stora områden som är och har varit hamn- och industrimark håller på att förvandlas när nya invånare och verksamheter börjar ta plats.

– Den mix som vi har här finns inte någon annanstans. Det är väldigt spännande att jobba med detta dagligen. Lindholmen har stort fokus på näringslivet och akademin, men vi tillför också många bostäder med tillhörande närservice för att få en levande stadsdel hela dygnet. Vi arbetar mycket med att få Lindholmen att bli en trivsam och intressant plats att vara på även under kvällar och helger, säger Marie Löwkrantz, som är Älvstranden Utvecklings programledare för Lindholmen, ett av sju delområden i Älvstaden.

Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.

Lindholmen har stort fokus på näringslivet och akademin, men vi tillför också många bostäder med tillhörande närservice för att få en levande stadsdel hela dygnet.

”Den mix som vi har här finns inte någon annanstans. Det är väldigt spännande att jobba med detta dagligen”, säger Marie Löwkrantz, Älvstranden Utvecklings programledare för Lindholmen.

Hur gör ni Lindholmen mer intressant då?

– På många sätt. Vi vill ha liv och rörelse. Utöver det redan etablerade konceptet Lindholmen Science Park vill vi även visa upp det rika kulturutbudet, sporthallarna och restaurangerna. Det är spännande att arbeta med strategierna för hur det ska se ut idag och om några år, samtidigt som området på sikt har fortsatt potential att utvecklas i väldigt många år framöver.

Samtidigt sker en medveten satsning som ska göra Lindholmen trivsamt även under det pågående bygget. Det handlar om allt från hur plank och gångstråk placeras till aktiviteter som lockar folk till området.

Den kanske största utmaningen är att få en fungerande bygglogistik, men också att göra det till en trivsam miljö där det är lätt för de boende att ta sig fram

– Det ska byggas här i många år framåt och vi måste tänka på alla dem som flyttar in. Den kanske största utmaningen är att få en fungerande bygglogistik, men också att göra det till en trivsam miljö där det är lätt för de boende att ta sig fram, säger Marie Löwkrantz.

I kvarteren kring Karlatornet – som ska resa sig 245 meter över marken när det är klart år 2021 – kommer det att finnas lägenheter, hotell, butiker, förskolor och äldreboende.

I kvarteren kring Karlatornet – som ska resa sig 245 meter över marken när det är klart år 2021 – kommer det att finnas lägenheter, hotell, butiker, förskolor och äldreboende.

– Det händer mycket överallt på Lindholmen. Bara i Lindholmshamnen byggs 700 nya bostäder, butikslokaler, förskola och kontor. Det finns en enorm efterfrågan från företag som vill in här. Geely etablerar sig med sitt nya innovationscentrum vid Pumpgatan och dessutom byggs Nya Lindholmens tekniska gymnasium. Stadslinbanan kommer ju att ha en hållplats i stadsdelen också.

Vad talar för att det blir den stadsdel du hoppas på i framtiden?

– Många saker! Lindholmen Science Park fortsätter att växa med enorma satsningar kring exempelvis artificiell intelligens och så kallad elektromobilitet. Här finns mängder med entreprenörer och många spännande idéer. Ta bara exemplet med Kooperativet. Det var en lunchrestaurang som beslutade sig för att testa konceptet Street Food Market på helgerna. Flera var nog skeptiska till idén eller tänkte i alla fall inte att det skulle bli sådan succé. På invigningen kom det 3 000 människor dit för att äta – på en lördag. Där har du ett av många exempel på att det finns folk som vågar testa nytt.

Text: Marcus Olsson
Foto: Sanna Tedeborg

Vid Pumpgatan planeras för kinesiska biltillverkaren Geelys innovationscentrum i Europa. Planen är att tillföra 3 500 arbetsplatser, idrottshall och skola med plats för runt 700 elever.

Tre spännande byggprojekt på Lindholmen

Nya Lindholmens tekniska gymnasium

Senast det byggdes en ny kommunal gymnasieskola i Göteborg var 1993. Nya Lindholmens tekniska gymnasium samlar fem olika gymnasieprogram i en ny femvåningsbyggnad. Höstterminen 2020 flyttar cirka 1 000 elever in.

Geely på Pumpgatan

Vid Pumpgatan planeras för kinesiska biltillverkaren Geelys innovationscentrum i Europa. Totalt över 80 000 kvadratmeter kontor, utställningshall och hotell. Planen är att tillföra 3 500 arbetsplatser, idrottshall och skola med plats för runt 700 elever.

Karlastaden

Här byggs åtta kvarter med blandad stadsbebyggelse. På bara tio hektar ska det byggas ungefär 1 900 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir det 245 meter höga Karlatornet.

Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 7 februari 2019)