Nya Lindholmens tekniska gymnasium är en modern byggnad med energioptimering tack vare solceller på taket.

I februari 2018 sattes spaden officiellt i backen. Då hade marken där skolan skulle byggas, och som tidigare varit parkeringsplats – kanske med Hisingens vackraste utsikt över älven och Göteborgs landmärken, förberetts.

Från höstterminens start kan elever och lärare istället njuta av vyn.

Vid första spadtag-ceremonin hade det upphandlade byggföretaget Betonmast sprayat var den 50 meter gånger 50 meter stora bottenplattan skulle gjutas, för att ge en vink om hur massiv byggnaden är.

Trä, betong och tegel

Besökaren slås av rymden i byggnaden. När man kommer in i foajén, med receptionen till vänster, är det öppet upp i nock och stora limträbalkar understryker det organiska inslaget i byggnaden. Tar man till vänster vid receptionen, kommer man in i det ljusa caféet.

En av personhissarna tar besökaren upp till valfri av de fem våningarna, eller så tar man den generösa trappan där sittplatser möjliggör större samlingar.

Besökaren slås av rymden i byggnaden. När man kommer in i foajén, med receptionen till vänster, är det öppet upp i nock och stora limträbalkar understryker det organiska inslaget i byggnaden.

På bottenplan finns bland annat specialsalarna för industriprogrammets med stora verkstadshallar för svets och CNC-maskiner samt sjöfartsprogrammet och dess maffiga dieselmotor.

På övriga plan ligger ventilation och fastighets salar och laboratorier. Fler studietorg och sociala ytor möjliggör för studier under skoltid och grupparbeten.

Solceller för energieffektivitet

Exteriört flörtar tegelfasaden med kvarterets historiska byggnader från varvsepoken, och sågtandstaket med det industriella arvet. Taket är försett med solceller mot söder och väster, i enlighet med stadens ambitiösa plan att bygga energieffektiva fastigheter.

Skolan har med över 11000 kvm plats för cirka 1000 elever som studerar de tekniska programmen och Göteborg har fått sin efterlängtade och samlade gymnasieskola efter att ha haft utbildningarna utspridda.

Fakta: LTG

  • Den första kommunala gymnasieskolan som byggs i Göteborg sedan 1993.
  • Totalentreprenör: Betonmast.
  • Byggstart: 8 januari 2018.
  • Färdigbyggt och överlämnat till kund 20 december 2019.
  • Projektkostnad: 340 miljoner kronor.
  • Skolan består av fem våningsplan och en totalyta på 11 300 kvadratmeter.

På särskilda studieytor kan studenterna ha egenstudier eller grupparbeten.

Huvudentrén leder in i en stor hall, öppen i nock fem våningar upp.

Skolans exteriör smälter in i områdets bebyggelse med sin tegelfasad.

Det ljusa elevkafét på byggnadens bottenvåning är inbjudande och har strålande utsikt över älven och centrala Göteborg.

I den del av skolan som vetter mot Slottsberget, finns sociala ytor och möjligheter för eleverna att ha gruppstudier.

Lindholmens tekniska gymnasium är en byggnad med stor rymd.

Elevskåpen är ljusa och trevliga och placerade på olika plan i byggnaden.

Fasaden flörtar med de omkringliggande byggnadernas klassiska tegelfasader.

Publicerad 17 augusti 2020 (Uppdaterad 16 februari 2021)