Lindholmshamnen

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir en grön lunga, fylld av grönska och mötesplatser som ger liv mellan husen.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2022.

Lindholmshamnen ska locka även under kvällstid

”Vi arbetar mycket med att få Lindholmen att bli en trivsam och intressant plats att vara på även under kvällar och helger.”

Marie Löwkrantz, Älvstranden Utvecklings programledare för Lindholmen.

Intervju med Marie Löwkrantz

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Vad kommer att finnas i området förutom bostäder?

Frågor och svar

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 9 maj 2019