Lindholmshamnen

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir en grön lunga, fylld av grönska och mötesplatser som ger liv mellan husen.
Byggande pågår. Beräknas klart 2022.

Lindholmshamnen ska locka även under kvällstid

Frågor och svar om Lindholmshamnen

Vad kommer att finnas i området förutom bostäder? Blir det barnvänligt? När kommer det att vara helt färdigbyggt? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar.

Läs alla frågor och svar

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 25 februari 2021