Lindholmshamnen ska locka även under kvällstid

Frågor och svar om Lindholmshamnen

Det planeras för en förskola samt en blandning av verksamheter och service. Exakt inom vilken kategori är inte klart i dagsläget, men ambitionen är att det ska bli en bra mix som tilltalar både boende och besökare i området. Vi tittar på ekonomiska modeller som kan göra det möjligt även för mindre aktörer att etablera sig. Att det finns blandade verksamheter som håller öppet även under kvällstid skulle göra att det känns tryggt för en spontan kvällspromenad.

Ja, absolut. Här planeras för en förskola och två olika parker, där den ena – Lindholmen Science Play, blir en park där vi kopplar ihop lek och teknik på ett inspirerande sätt. Innan området är helt färdigbyggt hoppas vi kunna erbjuda tillfälliga aktiviteter som gör att området även kan utnyttjas under byggtiden.

Det kommer att vara enkelt att ta sig till och från Lindholmshamnen. Det finns bra allmänna kommunikationer till området med flera busslinjer, till centrala Göteborg, men också till Bäckebol, Torslanda och Frölunda Torg. Från den närliggande Lindholmspiren tar du dig snabbt till city med färjorna över älven och det planeras för en linbana mellan Järntorget och Hisingen. I området finns också bra cykelvägar som tar dig till och från city eller till andra delar av Hisingen. Det är lika enkelt att ta sig till området med bil om du önskar det. Samtliga kvarter kommer att ha parkeringsgarage under jord för de boende. Det kommer också finnas besöksparkering i området.

Konsortiet som består av ett flertal byggherrar har tillsammans med staden tagit fram ett förslag, som fungerar som vägledning och inspiration, för hur området kan utformas. Ambitionen är att bygga ett område som upplevs sammanhållet och samtidigt varierat. Vi vill bygga en stadsdel som blir en del av en levande blandstad. Dagens byggteknik gör det möjligt med lutande fasader som ger större ljusinsläpp och en intressant form, i några kvarter kommer fasaderna vara gjorda i så kallad shingelteknik, en typ av stansade plattor. Det blir också hus av varierande typer och höjder, från tre och upp till 16 våningar.

Det ska vara klart år 2022.

Kontakt

  • Evelina Johansson
  • Projektledare Lindholmshamnen, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 0722-55 84 82
  • Kundservice
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 19 60

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 30 juni 2021