En del av Vanna Bowles konstgestaltning Orädd resa. Foto: Vanna Bowles.

– I mitt arbete har jag lagt vikt på att verken ska tala till människor i alla åldrar, men i synnerhet barn och unga. Jag ville göra något som väcker undran, som inbjuder till beröring och där människor kan känna igen sig, både fysiskt och mentalt, säger konstnären Vanna Bowles.

I den öppnaste delen av gångstråket, med utsikt över vattnet och hamnen, står det första verket. Det är en uppmurad valvport, där insidan täckts av kakelplattor med illustrationer på. De föreställer människor som får fjädrar, gömmer sig bakom bladverk, tecknar löv på varandra eller vars fingrar blir grenar. Porten har murats enligt romersk teknik som gör att valvet bärs upp genom spänningen som bildas mellan stenarna.

– Valvporten har jag tänkt på som en ungdomens port. Som en passage mellan en värld och en annan. Det kan handla om önskan om att transcendera, att bli något annat eller någon annan och drömma sig bort.

Kakelplattor med illustrationer sitter på insidan av ett murat valv.

Detalj av skulptur gjord av konstnären Vanna Bowles. Foto: Vanna Bowles.

Det andra verket, en bronsskulptur, är placerad i en korsning mellan två stråk och föreställer en gående person som är täckt av murgröna med sirligt utformade blad. Skulpturen står direkt på marken, som om den går bland människorna på gatan.

– I den här skulpturen kanske man kan känna igen upplevelsen av att vilja gömma sig, eller bli ett med naturen. Den kan också vara en bild av oanade möjligheter, känslan av att växa eller av naturens återkomst.

Skulptur av en människa med en dräkt av blad.

Detalj av skulptur gjord av konstnären Vanna Bowles. Foto: Vanna Bowles.

Det tredje verket, som i dag endast finns som modell, kommer att byggas upp av murad tegelsten, likt en bit av en vägg eller ett arkitektoniskt fragment. I muren finns en nisch där det står en bronsskulptur föreställande en byst av en barnkropp med ett sparvhuvud. Här och var på muren sitter kakelplattor med olika motiv: en nattfjäril, en sovande fågel och ett barn med en höna i knät.

– Det här verket kommer att vara placerat nära förskolan och riktar sig främst till de små människorna. Barnen kommer att möta bysten i sin egen kroppshöjd, och verket inbjuder till att tas på, klättras upp på och sittas på, berättar Vanna.

Konstgestaltningen finansieras av Älvstranden Utveckling genom enprocentregeln, och processleds av Göteborg Konst. Enprocentregeln innebär att förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till.

Publicerad 16 november 2021 (Uppdaterad 16 november 2021)