Nu ska kommunfullmäktige besluta om Lisebergs utveckling

Nu ska kommunfullmäktige besluta om Lisebergs utveckling

Liseberg

Ett steg närmare Lisebergs utbyggnad

Byggnadsnämnden är positiv till Lisebergs utveckling och har nu beslutat att skicka förslaget till kommunfullmäktige för slutgiltigt avgörande. Så då kan vi kanske snart se hur nöjesparken byggs ut söderut längs med Mölndalsån.

Förslaget innebär att det skapas förutsättningar för att på lång sikt utvidga Liseberg. Inom området kan det byggas bland annat hotell, nöjespark och badanläggning.

Tanken är också att möjliggöra för att utveckla verksamheten runt det gamla hantverkstryckeriet och dessutom kan Volvo bygga ett besökscenter inom området. Det finns också planer på att skapa ett grönt stråk längs med Mölndalsån, där det även kan bli en cykelväg.

Här kan du läsa mer om planerna för Lisebergs utveckling och Volvos besökcenter: Volvo + Liseberg = sant

 

Publicerad 26 juni 2020 (Uppdaterad 7 juli 2020)