Majvallen

Hur ska Majvallen utvecklas och bli ett ännu bättre idrottsområde och en mötesplats för hela föreningslivet i närområdet? Det är en fråga som Göteborgs Stad nu tittar på. Under hösten har närboende och föreningsaktiva tyckt till om hur de upplever området och hur de vill att det ska utvecklas.

Med utgångspunkt i ett Göteborgsförslag ska Göteborgs Stad titta på hur Majvallen kan utvecklas som idrottsområde.

Det var föreningarna Azalea BK och Göteborgs FF som i februari 2017 skickade in Göteborgsförslaget ”Vision Majvallen – från idrottsplats till en mötesplats”. Då förslaget fick över 200 underskrifter så togs det upp till idrotts- och föreningsnämnden.

Politikerna beslutade att gå vidare med den del av förslaget som handlar om utveckling av idrottsytor för både utomhus- och inomhusidrott, föreningslokaler och byggnader för omklädning. De framhöll också att en utveckling av Majvallen ska gynna hela föreningslivet i närområdet och kan betyda mycket för barn och unga i Majorna.

En utveckling av Majvallen ska gynna hela föreningslivet i närområdet och kan betyda mycket för barn och unga i Majorna.

Samtidigt håller stadsbyggnadskontoret på att ta fram en detaljplan för att möjliggöra en lokal för Masthugget Majornas Scoutkår. Placeringen av en scoutstuga ska ske så att det inte hindrar utvecklingen av Majvallen, utan blir ett bra tillskott till satsningen på föreningslivet.

Dialog om Majvallen hösten 2018

För att samla in olika tankar om Majvallen och få mer kunskap om hur idrottsområdet används bjöd Göteborgs Stad in föreningsaktiva och närboende till en dialog i september 2018. Dels genom ett öppet hus på Majvallen, dels genom en digital enkät. 

Närmare 250 personer valde att svara på enkäten, och cirka 80 personer lämnade sina synpunkter på plats på Majvallen. Tack till er som tog er tid att svara!

Vad händer sen?

Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar just nu med att sammanställa resultatet av dialogen. Under hösten 2018 ska förvaltningen ta fram ett förslag på hur Majvallen kan utvecklas och hur mycket pengar som skulle behövas för detta. Det är sedan idrotts- och föreningsnämnden och Göteborgs Stads kommunfullmäktige som beslutar vad som är möjligt på Majvallen de kommande åren. Det är alltså inget bestämt eller några pengar avsatta i dagsläget.

Uppdaterad 12 september 2019