Majvallen

Hur ska Majvallen utvecklas och bli ett ännu bättre idrottsområde och en mötesplats för hela föreningslivet i närområdet? Det är en fråga som Göteborgs Stad nu tittar på.

I februari 2017 skickade föreningarna Azalea BK och Göteborgs FF in Göteborgsförslaget ”Vision Majvallen – från idrottsplats till en mötesplats”. Då förslaget fick över 200 underskrifter så togs det upp till idrotts- och föreningsnämnden.

Politikerna beslutade att gå vidare med den del av förslaget som handlar om utveckling av idrottsytor för både utomhus- och inomhusidrott, föreningslokaler och byggnader för omklädning. De framhöll också att en utveckling av Majvallen ska gynna hela föreningslivet i närområdet och kan betyda mycket för barn och unga i Majorna.

En utveckling av Majvallen ska gynna hela föreningslivet i närområdet och kan betyda mycket för barn och unga i Majorna.

Samtidigt håller stadsbyggnadskontoret på att ta fram en detaljplan för att möjliggöra en lokal för Masthugget Majornas Scoutkår. Placeringen av en scoutstuga ska ske så att det inte hindrar utvecklingen av Majvallen, utan blir ett bra tillskott till satsningen på föreningslivet.

Dialog om Majvallen hösten 2018

För att samla in olika tankar om Majvallen och få mer kunskap om hur idrottsområdet används bjöd Göteborgs Stad in föreningsaktiva och närboende till en dialog i september 2018. Dels genom ett öppet hus på Majvallen, dels genom en digital enkät.  På öppet hus deltog cirka 80 personer och lämnade in cirka 250 synpunkter, medan 231 personer besvarade webbenkäten. Dialogen visade bland annat att mer spelyta för fotboll och nya omklädningsrum är efterfrågat. Även en scoutstuga, caféverksamhet med uppehållsrum och inomhushall lyftes fram.

Vad händer sen?

Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar just nu med att byta ut konstgräset på den mindre bollplanen på Majvallen. Under våren 2020 fortsätter dialogen mellan olika förvaltningar inom Göteborgs Stad för att se till att så många behov och intressen som möjligt tas till vara i arbetet med att utveckla Majvallen.  Samtidigt påbörjar idrotts - och föreningsförvaltningen arbetet med att se över nya omklädnings- och toalettmöjligheter på Majvallen. 

 

2. Fortsatt dialog med park och natur och fastighetskontoret kring samplanering på Majvallen. Hitta samarbeten – tex förskolor i bottenvåningen – hela staden perspektiv.

Uppdaterad 4 februari 2020