Majvallen

Hur ska Majvallen utvecklas och bli ett ännu bättre idrottsområde och en mötesplats för hela föreningslivet i närområdet? Det är en fråga som Göteborgs Stad nu tittar på. Under hösten har närboende och föreningsaktiva tyckt till om hur de upplever området och hur de vill att det ska utvecklas.

Kontakta oss om Majvallen

  • Martin Maros
  • Verksamhetsutvecklare
  • Telefonnummer: 031-368 22 15
  • Kontakta Martin om du har idrotts- eller föreningsfrågor på Majvallen.
  • Siri Ersson
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 17 79
  • Kontakta Siri om du har frågor om detaljplan för ny lokal för scouter på Majvallen.
Publicerad 1 augusti 2018 (Uppdaterad 12 september 2019)