Marieholmsförbindelsen består av en ny järnvägsbro över Göta älv en ny vägtunnel under älven.

Marieholmsförbindelsen består av en ny järnvägsbro över Göta älv en ny vägtunnel under älven.

Marieholmsförbindelsen

Just nu byggs Marieholmsförbindelsen – en ny vägtunnel under Göta älv och en ny järnvägsbro med gång- och cykelbana. När bygget är klart under senare delen av 2020 kommer du lättare att kunna ta dig till jobbet eller skolan, transporter kommer smidigare ta sig fram, och mer gods kan flyttas över från våra vägar till järnväg.
Bygge pågår. Beräknas klart 2020.

Genom Marieholmsförbindelsen blir Göteborg närmare. Trafiksystemet blir mindre sårbart och transporter mellan Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen och den centrala delen av Göteborg kommer smidigare fram.

Förbindelsen består av Södra Marieholmsbron (en ny järnvägsbro över Göta älv) och Marieholmstunneln (en ny vägtunnel under älven). I anslutning till tunneln byggs även två nya trafikplatser i flera plan.

Marieholmstunneln beräknas öppna för trafik under senare delen av 2020.

Bygget av vägtunneln Marieholmstunneln och trafikplatser pågår. Järnvägsbron Södra Marieholmsbron färdigställdes under 2016. Marieholmstunneln beräknas öppna för trafik under senare delen av 2020.

Marieholmsförbindelsen – se bygget av torrdocka och tunnelelement på två minuter | Trafikverket

Se bygget av torrdocka och tunnelelement på två minuter.

Uppdaterad 29 juli 2020