Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya bostäder, torg, kontor och butiker – och ett 33 våningar högt hotell. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.
Status: Planerad byggstart 2019. Beräknas klart: 2027.

Frågor och svar

Området har plats för 1 200-1 300 nya bostäder och cirka 150 000 kvadratmeter lokaler för handel och kontor. Det ger tusentals människor möjlighet att arbeta i området.

Ambitionen är att påverkan på de boende ska bli så liten som möjligt. Vi satsar på att variera mellan lägre och högre hus, med ambitionen att bygga en livlig och gemytlig stadsdel.

Planerad byggstart är 2019 och området beräknas stå klart senast 2027.

Planerad byggstart är 2019 och området beräknas stå klart senast 2027. 2021 kan de första bostäderna stå färdiga.

Bland annat kommer det attraktiva läget precis intill älven att särskilja området från andra nybyggnadsprojekt. Området är dessutom unikt då det knyter samman Linné, Majorna och Centrum och bildar en ny och hållbar stadsdel med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

2011 startade vi ett dialogarbete och det pågår fortfarande. Ambitionen är att involvera göteborgarna som medverkat i dialogarbetet vad gäller utformningen av området. Bland annat har vi genomfört workshops, intervjuer och digitala enkäter med verksamhetsägare, boende i närområdet, fastighetsägare och intresseorganisationer för att samla ihop deras åsikter och kunskaper. Resultatet av dialogarbetet har fungerat som underlag i utvecklingen av Masthuggskajen.

Handel är en förutsättning för att området ska bli levande och attraktivt för människorna som besöker eller redan bor där. Vår ambition är att dra nytta av kulturlivet som redan idag finns i området. I detta arbete har vi bland annat genomfört workshops med företagare i området. Deras erfarenheter och kunskaper har varit en viktig del i utvecklingen av Masthuggskajen.

Publicerad 21 december 2016 (Uppdaterad 12 september 2019)