Masthuggskajens nya cykelstatyer ska göra det lättare för cyklister att hitta bästa vägen fram under byggtiden.

- Vi vet att det är viktigt för cyklister att vägarna är tydliga och säkra. Och vi lägger stor vikt vid det när vi planerar. Ibland behöver vi kompromissa för att det ska fungera för alla men framkomligheten för cykel, gång och kollektivtrafik är prioriterat när vi bygger, säger Fredrik Edström, byggledare trafik på trafikkontoret.

"Vi vet att det är viktigt för cyklister att vägarna är tydliga och säkra. Och vi lägger stor vikt vid det när vi planerar. Ibland behöver vi kompromissa för att det ska fungera för alla men framkomligheten för cykel, gång och kollektivtrafik är prioriterat när vi bygger"

De första två cykelstatyerna är uppsatta vid Oskarsgatan i områdets västra del. Här leds cyklisterna om till Första Långgatan eftersom Masthamngatan är stängd på grund av husbyggnation och ledningsarbeten. När halvön börjar byggas under våren 2022, kommer statyer placeras i områdets östra del. Trafiken över Masthamnsbron kommer då att stängas av och ledas om över Pusterviksbron strax intill.

 - Tanken är att cykelstatyerna ska flyttas runt och placeras ut där vi gör förändringar i trafikmiljön för att göra det lättare för de som cyklar att hitta rätt, säger Fredrik.

Tydliga och säkra cykelvägar på Masthuggskajen 2028

Från att ha varit en stadsdel som dominerats av stora parkeringsytor och gator för biltrafik, ska Masthuggskajen bli en grönare stadsdel där människor kan mötas och trivas. Med levande gator som utformas på de gåendes villkor och där det är lätt att cykla och åka kollektivt.

När Masthuggskajen är klart omkring år 2028 kommer cykelbanorna utmed Första Långgatan och Emigrantvägen ha byggts om till tydliga och säkra cykelstråk. Dessutom satsar vi på cykelparkeringar och cykelpool på Masthuggskajen för att göra det attraktivt att välja cykeln.

Är du cyklist och vill bidra med idéer och synpunkter?

Vi är måna om att det fungerar så bra som möjligt för dig som cyklar under byggtiden. Därför vill vi gärna veta hur du upplever att det är att cykla på Masthuggskajen. Gå med i vår referensgrupp om du har idéer på förbättringar för cyklister i området genom att skicka ett mail till oss.

Mejla in dina synpunkter här
Publicerad 11 november 2021 (Uppdaterad 11 november 2021)