Detaljplanen för Masthuggskajen är överklagad.

Detaljplanen för Masthuggskajen är överklagad.

Detaljplanen överklagad

Detaljplanen för Järnvågsgatan (Masthuggskajen), som antogs av kommunfullmäktige i juni har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Allt som allt har det kommit in tre överklaganden. Ärendet behandlas nu av Mark- och miljödomstolen, och hur det eventuellt kan komma att påverka byggstarten är för tidigt att säga något om.

 Detaljplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 7 juni, möjliggör bland annat att 1200 nya bostäder byggs och att det blir mer handel och verksamheter i stadsdelen.

Publicerad 16 augusti 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)