Masthuggskajen

En vänlig knuff mot ett hållbart resande

I april lanserar Masthuggskajen ett digitalt verktyg med personliga, skräddarsydda och bekvämt samlade tips om cykling, promenad, kollektivtrafik och andra smarta resvanor.

 – Vi vill göra det enklare för dem som bor och arbetar i området att ta sig fram smidigt under byggtiden och samtidigt ge kunskap om vad som händer i projektet, berättar Elin Asplind kommunikationsansvarig för Masthuggskajen på trafikkontoret.

Masthuggskajen är idag en stadsdel med mycket trafik. Förbi och igenom området färdas hundratusentals trafikanter varje dag. När Masthuggskajen är färdigbyggt 2028 ska det vara en hållbar stadsdel med mer plats för umgänge, aktiviteter och grönska. Därför arbetar trafikkontoret, tillsammans med övriga aktörer som utvecklar Masthuggskajen, med hållbart resande.

– För att klara av byggtiden utan långa bilköer behöver hållbara resor i form av gång, cykel och kollektivtrafik bli vanligare redan nu. I perioder kommer det vara trångt att ta sig fram med bil när vi bygger, säger Elin. 

"När Masthuggskajen är färdigbyggt 2028 ska det vara en hållbar stadsdel med mer plats för umgänge, aktiviteter och grönska. Därför arbetar trafikkontoret, tillsammans med övriga aktörer som utvecklar Masthuggskajen, med hållbart resande."

Målet är att alla resenärer ska få plats och kunna ta sig fram så smidigt som möjligt, både under och efter byggtiden.

Ett verktyg för dem som bor och arbetar runt Masthuggskajen

Verktyget är framförallt framtaget för dem som bor och jobbar på och i närheten av Masthuggskajen. Det är de som påverkas mest av byggnationen och även de som står för de flesta bilresorna i området. Resor som ofta är relativt korta.

– Vi ser just nu under pandemin att många väljer bilen och cykeln istället för kollektivtrafik. Vi vill uppmuntra fler till att haka på den positiva trenden att cykla samtidigt som vi vill få fler att ställa bilen, inte minst när pandemin är över, säger Elin.

Cyklingen i Göteborg ökade med 8 procent under 2020.

Just nu lättare att bryta gamla vanor

Alla förändringar i Göteborg gör att det just nu är lättare än vanligt att bryta gamla vanor och börja med nya. Som en jämförelse är tusentals Londonbor glada för att stora delar av tunnelbanan stod stilla i två dagar 2014. Varför då? Jo tack vare det avbrottet i deras vanliga rutin hittade många av dem bättre tunnelbanerutter till jobbet. Många andra började promenera eller cykla istället.

– Vår förhoppning är att förändringarna vid Masthuggskajen kan fungera på liknande sätt, avslutar Elin.

Du som kan använda verktyget Resvana kommer att få hem mer information om hur du når verktyget och/eller ett sms med en länk, så håll utkik. 

Publicerad 13 april 2021 (Uppdaterad 13 april 2021)