Så här kan Masthuggskajen se ut i framtiden.

Så här kan Masthuggskajen se ut i framtiden.

Masthuggskajen ska byggas utifrån kulturen som finns

– ”Det finns redan en stark kultur i området. Så varför ska vi ta fram en helt egen idé om kulturen för Masthuggskajen? Det är bara dumt”, säger fastighetsutvecklingschef Daniel Holmén.

Så säger Daniel Holmén, fastighetsutvecklingschef på Elof Hansson Fastigheter, ett av företagen som ska bygga på Masthuggskajen. Att planera och bygga en ny stadsdel handlar alltså inte bara om byggnader och gators utformning. Det handlar också om att skapa förutsättningar för en blandad stadsdel där olika människor vill bo, arbeta och umgås alla tider på dygnet. Men hur gör man det? Just den frågan ägnar sig en arbetsgrupp inom Masthuggskajens stadsutvecklingsprojekt åt.

– Målet är att vi ska skapa storstadskänsla på Masthuggskajen. En bra mix mellan bostäder, kontor, butiker och service skapar ett dygnet runt-flöde, säger Daniel Holmén.

Hur tänker ni kring kulturen i området?

– Kultur är och kommer att vara en viktig del av Masthuggskajens identitet. Folkets Hus, Lagerhuset, Filmfestivalen, Folkteatern och Pustervik är bara några av de kulturverksamheter som lever och frodas här. Vi tittar nu på hur Masthuggskajen kan utveckla och komplettera det utbudet.

Publicerad 4 september 2017 (Uppdaterad 12 december 2018)