Den nya halvön med kajstråk ska kunna ta göteborgare och besökare närmare vattnet. Bilden visar en visualisering över hur det skulle kunna se ut.

Masthuggskajen

Så kan Masthuggskajen se ut 2028

Bygget på Masthuggskajen är igång. Men hur kommer det egentligen att se ut på Masthuggskajen när det är färdigbyggt? Mer grönska, mer gatuliv och mer närhet till vattnet. Se filmen från Göteborg Stads 3D-modell och få en överblick över hur Masthuggskajen kan utvecklas.
Masthuggskajen (HD)

Den nya halvön med kajstråk ska kunna ta göteborgare och besökare närmare vattnet. Filmen visar en visualisering över hur det skulle kunna se ut.

Masthuggskajen ska bli grönare med mer plats för människor att mötas och umgås. Vattnet ska komma närmare med en ny halvö och ett kajstråk vid älven. Bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar och vattnet ska göra det lättare att ta sig fram – inte minst till fots, på cykel och med kollektivtrafik.

–  Vår ambition är att utveckla Masthuggskajen till en destination i staden dit göteborgare och andra tar sig för att njuta av vattnet, parkerna och ett aktivt gatuliv, säger Daniel Sjölund projektledare för genomförandestudien på trafikkontoret.

Sedan 2018 har trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och kretslopp och vatten i Göteborgs Stad arbetat med en så kallad genomförandestudie som beskriver hur allmän plats på Masthuggskajen ska byggas, gestaltas och vad kostnaden blir. Nu är studien klar.

Bilden visar en flygbild över Masthuggskajen så som det ser ut 2019, längs första Långgatan med hus och vägar och med Göta Älv till vänster

Masthuggskajen hösten 2019

Från en stadsdel för bilen till en stadsdel för människan

Från att ha varit en stadsdel med stora parkeringsytor och gator för bilen ska Masthuggskajen bli en plats för människor att mötas och trivas. På gatorna och i stadsdelens nya parker ska göras plats för umgänge och aktivitet, inte minst för barn och unga.

– Här har vi bland annat arbetat tillsammans med lågstadie- och gymnasieelever för att få input till vad de vill ha på Masthamnsgatan. En knäckfråga som är kvar att lösa är samlastning av varor och avfall för att skapa plats och rätt förutsättningar för lek och aktivitet på gatan, berättar Daniel Sjölund

Samlastning går också i linje med det hållbarhetsarbete som genomsyrar projektet och som har resulterat i att Masthuggskajen är Sveriges första stadsutvecklingsprojekt som tilldelas en så kallad Citylab-certifiering. Citylab är ett forum där experter och olika stadsutvecklingsprojekt delar kunskap och erfarenheter. 

Masthuggskajen är Sveriges första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en så kallad Citylab-certifiering

Hållbart resande för en levande stad

Göteborgs Stad satsar på cykelparkeringar och cykelpool på Masthuggskajen. Det byggs säkra och attraktiva cykelbanor utmed Första Långgatan och Emigrantvägen och gatorna inne i området utformas på de gåendes villkor. De större vägarna för bil- och kollektivtrafik kommer fortsatt att finnas kvar men byggs om för att få en effektivare kollektivtrafik och bättre passa in i den nya stadsbilden.

–  Järntorget kommer att bli en mer samlad knutpunkt som gör det lättare att byta mellan buss och spårvagn. Det blir fler busshållplatslägen på Järntorget – dit de linjer som idag stannar på hållplats Järnvågen kommer att flytta, berättar Daniel Sjölund.

Järntorget kommer att bli en mer samlad knutpunkt som gör det lättare att byta mellan buss och spårvagn.

Restiderna mellan Järntorget och Stenpiren kommer att bli kortare och resan bekvämare då bussarna får en rakare sträckning via Järntorgsgatan och Stora Badhusgatan.

Två nya parker för aktivitet och avkoppling

Två nya parker, varav en ny stadsdelspark, ska erbjuda aktiviteter, rekreation, träd och annan grönska. Den nya stadsdelsparken, Järnvågsparken byggs på överdäckningen av Götatunneln, där det idag är parkeringsplatser.

–  Järnvågsparken kommer att innehålla träd och annan grönska, gräsytor, lek- och aktivitetsredskap, en terrass utformad som en läktare för möten, vila och häng. På grund av sitt upphöjda läge kommer den också ha utsiktsplatser, berättar Malin Fornstedt, projektledare på park- och naturförvaltningen.

Masthuggsparken kommer att ligga framför Masthuggstorget, som en förlängning av Masthamnsgatan.

–  Den blir öppen, med träd, grönska och sittplatser där du kan njuta av solen. Precis som i Järnvågsparken ska gräsytorna kunna ta hand om dagvatten, förklarar Malin Fornstedt.

Två nya parker, varav en ny stadsdelspark, ska erbjuda aktiviteter, rekreation, träd och annan grönska

Om genomförandestudien

Sedan hösten 2018 har trafikkontoret, tillsammans med park- och naturförvaltningen och kretslopp och vatten, arbetat med en genomförandestudie för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar för utvecklingen av allmän plats på Masthuggskajen. I genomförandestudien löser Göteborgs Stad obesvarade frågor i detaljplanen och synkar utvecklingen av Masthuggskajen med kringliggande projekt så som byggnationen av Västlänken.

Belysning för ett attraktivt och tryggt område, konst på allmän plats och översvämningssäkring är några exempel på den bredd av frågor som Göteborgs Stad arbetat med i genomförandestudien.

Tillsammans med genomförandestudien presenteras också ett arbete som beskriver hur Göteborgs Stad kan hålla budgeten för gator, torg, parker och kajer. En del omfattningsförändringar har behövts göras för att minska kostnaderna för allmän plats men de övergripande målen kommer att kunna uppnås på Masthuggskajen.

Det betyder att det kommer bli ett grönare Masthuggskajen med två nya parker och mer plats för människor att mötas och umgås. Vattnet kommer närmare med en ny halvö och ett kajstråk vid älven. Bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar kommer att knyta ihop staden och vattnet. 

Publicerad 12 oktober 2020 (Uppdaterad 12 oktober 2020)