Du som brukar gå och cykla över Järnvågsbron tar dig från oktober 2021 över på Masthamnsbron alldeles intill. Foto: Elin Asplind

Yttre Järnvågsbron är den gång- och cykelbro som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen. I oktober monteras bron ned och skeppas över älven till Lindholmen där den ska bevaras. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är färdig och vidareutvecklingen av Skeppsbron är igång. Den gamla flytbryggan för färjetrafik flyttas samtidigt för att göra plats åt halvön. Du som brukar gå och cykla över bron tar dig från oktober över på Masthamnsbron alldeles intill. 

"Ambitionen är att bron ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är färdig och vidareutvecklingen av Skeppsbron är igång."

En gammal bro i behov av renovering

Yttre Järnvågsbron byggdes 1866 i samband med att nya kajer anlades vid Rosenlundskanalen och var från början en järnvägsbro. Den byggdes som en svängbro eftersom båtar behövde kunna ta sig in i Rosenlundskanalen. Yttre Järnvågsbron har sedan dess renoverats och byggts om vid ett antal tillfällen. Sedan 1981 har bron bara utnyttjats för gång och cykel. Idag är bron i dåligt skick med många rostiga delar och i behov av renovering

Publicerad 29 september 2021 (Uppdaterad 29 september 2021)