1646 Området förklaras vara en förstad till Göteborg.
1647
Första kända benämningen av namnet Masthugget. Det syftar på tillverkning av skeppsmastar i området. Mellan Skeppsbron och Stigberget ligger vid den här tiden masthamnar som tar emot timmer och tillverkar mastar.
1769
Masthuggstorget får sitt namn fastställt.
1806
Nu inleds verksamheten vid Järnvågen.
1877
Torghandel kommer igång på Masthuggstorget.
1883
Långgatorna får sina namn. Första Långgatan hette tidigare Smala Vägen.
1901
Image for Karta över området så som det ser ut i början av 1900-talet. Notera alla angöringsplatser längs kajen.
1935
Masthuggstorget byggs om. Bland annat asfalteras kullerstenen.
1939
Image for En del av Masthuggskajen

En del av Masthuggskajen

Så här såg det ut på Masthuggskajen år 1939.
1971
Skulpturen Masterna av Erling Torkelsen reses på torget.
2005
Den kända skivbutiken Skivhugget stänger efter många års verksamhet.
2010
Program för Norra Masthugget genomförs vilket lägger förutsättningarna för området. Detaljplanerna görs sedan på olika delar av området.
2014
Parallella uppdrag genomförs, vilket innebär att flera arkitektbyråer kommer in med olika förslag. Staden väljer att gå vidare och arbeta med team Kanozi/ÅF.
2015
Detaljplanearbete för Masthuggskajen.
2018
Detaljplanen för Masthuggskajen antas.
2019

Byggstart.

2023
De första boende kan flytta in.
2030 Masthuggskajen är färdigbyggd.
Publicerad 21 december 2016 (Uppdaterad 28 juni 2022)