Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya bostäder, torg, kontor och butiker – och ett 33 våningar högt hotell. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.
Status: Planerad byggstart 2019. Beräknas klart: 2027.
1646

Området är en förstad till Göteborg

1647

Första kända benämningen av namnet Masthugget. Det syftar på tillverkning av skeppsmastar i området. Mellan Skeppsbron och Stigberget ligger vid den här tiden masthamnar som tar emot timmer och tillverkar mastar.

1769

Masthuggstorget får sitt namn fastställt.

1806

Nu inleds verksamheten vid Järnvågen.

1877

Torghandel kommer igång på Masthuggstorget.

1883

Långgatorna får sina namn. Första Långgatan hette tidigare Smala Vägen.

1901
Image for

Karta över området så som det ser ut i början av 1900-talet. Notera alla angöringsplatser längs kajen.

1935

Masthuggstorget byggs om. Bland annat asfalteras kullerstenen.

1939
Image for Kranar på rad på Masthuggskajen 1939

Kranar på rad på Masthuggskajen 1939

1971

Skulpturen Masterna av Erling Torkelsen reses på torget.

2005

Den kända skivbutiken Skivhugget stänger efter många års verksamhet.

2010

Program för Norra Masthugget genomförs vilket lägger förutsättningarna för området. Detaljplanerna görs sedan på olika delar av området.

2014

Parallella uppdrag genomförs, vilket innebär att flera arkitektbyråer kommer in med olika förslag. Staden väljer att gå vidare och arbeta med team Kanozi/ÅF.

2015

Detaljplanearbete för Masthuggskajen.

2018

Detaljplanen för Masthuggskajen antas.

2019

Förväntad byggstart.

2021

De första boende kan flytta in.

2021–2027
Image for Masthuggskajen är färdigbyggd

Masthuggskajen är färdigbyggd

Publicerad 21 december 2016 (Uppdaterad 12 september 2019)