Vad?

Bergsjön är en stadsdel i förändring och de nya bostäderna ska byggas tätare och i mindre format till skillnad mot de stora bostadskomplex som finns idag.  Det ska finnas både hyres- och bostadsrätter samt förutsättningar för alternativa upplåtelseformer såsom till exempel hyrköp. För att locka människor från andra stadsdelar kan byggandet utvecklas exempelvis mot studentboende och byggemenskaper, en typ av eget byggande.

Rymdtorget blir med sitt nya kulturhus en mötesplats och en viktig samlingspunkt för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken behöver förbättras och kopplingen mellan buss och spårvagn ska ses över. Staden arbetar med att utöka pendelsträckan Partille-Bergsjön-Angered-Surte.

Varför?

Det är angeläget att länka samman de olika delområdena i Bergsjön och även stadsdelen med omkringliggande stadsdelar. Detta är viktigt för att sätta stadsdelen i ett annat sammanhang med bättre förutsättningar för social hållbarhet.

Hur

Bergsjön har stora grönområden som behöver bli mer tillgängliga genom fler parker och mötesplatser. Storleksmässigt har Bergsjön många möjligheter och stadsutvecklingen kan skapa en positiv utvecklingsspiral för hela stadsdelen. Valet av områden där det ska byggas har främst skett utifrån möjligheten till att bygga ihop stadsdelen.

Före
Efter

Bergsjöns kulturhus byggs vid Rymdtorget.

Flygfoto över Bergsjön

Kontakt

  • Martin Steen
  • Planarkitekt
Uppdaterad 30 augusti 2022