Inflyttningar på Kosmosgatan började under våren 2020.

Under 2020 har både Merkuriusgatan och Kosmosgatan kunnat fira de första inflyttningarna. Först ut var Merkuriusgatan som kunde fira inflyttning i 39 lägenheter i den första av två etapper i januari. Nu har nästa etapp påbörjats och utåt ser huset färdigt ut, nu är det arbeten inuti som ska genomföras. Husen går i vitt och orange med en gemensamhetsyta mellan de två husen.
– Det snurrar på! Vi har inflyttning i slutet på mars 2021 och vi följer tidsplanen. Så vi ser fram emot inflyttning till våren! berättar Pia Levin är byggledare på HP Boendeutveckling över telefon från hemmakontoret i Jönköping.

I mars följde sedan inflyttningen i 87 hyresrätter mittemot som Framtiden Byggutveckling byggt för Familjebostäder. Här har två lamellhus i fyra till sju våningar samt två punkthus med fyra respektive fem våningar byggts. I ett av punkthusen på Merkuriusgatan 2 E hyrs 12 lägenheter i första hand ut till unga vuxna (18–30 år).

Det är väldigt roligt att se projekten bli klara och människor som flyttar in.

Söder om dessa två projekt har uppförandet av fem 64 bostadsrätter nått långt. Det rör sig om stycken tvåvåningshus med åtta lägenheter i varje på övre platån och 24 lägenheter fördelade på två stycken trevåningshus i den lägre delen. Här kommer inflyttningar att ske under 2020–2021. Byggaktör är Egnahemsbolaget.

Etapp 2 på Merkuriusgatan har påbörjats. Bakom det inflyttade huset i etapp 1 och till vänster de 87 inflyttade hyresrätterna.

Radhus och punkthus på Kosmosgatan

BoStad2021-projektet på Kosmosgatan är ytterligare ett projekt där inflyttning nu startat. Här är det de första radhuslägenheterna som börjat inflyttning i slutet av mars. Projektet på Kosmosgatan består dels av de nya radhusen men i en senare etapp kommer även tre punkthus att byggas längre in på området.

– Det är väldigt roligt att se projekten bli klara och människor som flyttar in när man som jag varit med i de olika faserna och sett utvecklingen. Dessutom har vi tillsammans med kollegorna på Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen utvecklat områdena med bland annat nya stråk och gröna ytor, kommenterar Malin Lorentsson, Fastighetskontorets projektledare.

De 64 bostadsrätterna byggs i ett område som bjuder på höjdskillnader.

Mer BoStad2021 i Bergsjön

Publicerad 25 november 2020 (Uppdaterad 25 november 2020)