Illustration: Norconsult

Vad

Projektet ligger inom ramen för Bostad 2021. På Kosmosgatan planeras en ny förskola med fem avdelningar i två våningsplan. I markplan placeras verksamhetsytor motsvarande tre avdelningar och ett tillagningskök. På det övre våningsplanet finns verksamhetsytor motsvarande två avdelningar, personalutrymmen och teknikutrymmen.

Var?

Förskolan ska byggas vid korsningen Bergsjövägen/Kosmosgatan. På den kuperade tomten gör vi en ny förskolegård med stort inslag av naturmark 

Varför?

I juni 2017 antogs en ny detaljplan för bostäder vid Zenitgatan och Kosmosgatan i Bergsjön. Planen ingår som en del i stadens satsning Bostad 2021. I detaljplanen ingår en byggrätt för en ny förskola med fem till sex avdelningar i två våningsplan.

När?

Bygget startade våren 2022. Projektet planeras stå färdigt sommaren 2023.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen.

NCC är upphandlad som totalentreprenör i strategisk partnering för förskoleprogrammet Äpplet som totalt kan bli sex förskolor.

Kontakt

  • Mohammed Hama Raza
  • Projektledare
Uppdaterad 16 augusti 2022