I Gamlestaden ersätts de vanliga brunnslocken med specialutformade brunnslock prydda med Nya Lödöses sigill. Ett sätt att föra in den urgamla staden som en gång låg här i den nya moderna stadsdel som nu växer fram.

– Jag hoppas att brunnslocken ska lysa upp novembermörkret för den som går med näsan mot marken en regnig dag, säger Mattias Westblom, stadsbyggnadskontorets projektledare för stadsutvecklingen i Gamlestaden.

– Och att de ska väcka nyfikenhet på områdets historia. Det blir en ovanligt konkret påminnelse om dåtiden mitt i det hypermoderna område Gamlestaden håller på att bli.

De arkeologiska undersökningarna har gett dem som ska utforma den nya stadsdelen många idéer att välja bland.

– Vi pratade mycket om hur det som grävts fram i samband med den arkeologiska utgrävningen skulle kunna användas. Vi ville få med arvet från Nya Lödöse, säger Mattias Westblom .

Blickarna riktades mot den gamla stadens sigill. Runt och kraftigt utmejslat var det som gjort att sätta på brunnslocken i den nya stadsdelen. Några har redan kommit på plats. Trafikkontoret har beställt uppemot 100 stycken som ska placeras ut efterhand, bara inom det område där Nya Lödöse låg. Som en diskret markör att du kommit in på historisk mark.

Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 29 augusti 2022)