Illustration: Contekton

Vad

Under perioden 2019-2024 byggs Gärdsåsskolan ut. Ett nytt skolhus för årskurs 7-9 med specialsalar för till exempel slöjd, dans och kemi kommer att byggas. I byggnaden kommer även kulturskola, fritidsgård, media- och bibliotek. Skolmatsalen ska byggas om och bli tillagningskök. När skolan är klar kommer cirka 660 elever att gå i årskurs 4-9. Den nya skolan blir cirka 10 800 kvadratmeter stor.

Var?

Gärdsåsskolan ligger centralt i stadsdelen Kortedala, vid torget.

Varför?

Skolan behöver moderniseras och göras större för ett ökande antal elever i stadsdelen. Vissa delar av Gärdsåsskolan byggdes 1957-59 efter ritningar av den kände funkisarkitekten Nils Einar Eriksson. Skolan är därför utpekad i Göteborg kommuns bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull, både interiört och exteriört. Gärdsåsskolan har ett samhällshistoriskt värde och är en viktig del i förståelsen av 1950-talets stadsplanering. Därför sker om- och utbyggnaden med hänsyn till historien.

När?

Gärdsåsskolan nybyggnad, till- och ombyggnad samt rivning är ett komplext projekt som innehåller många moment som utförs i två huvuddelar och många etapper under 2019-2024.

Vem?

Projektet utförs som en samverkansentreprenad. Gärdsåsskolan, stadsfastighetsförvaltningen och entreprenören Tuve Bygg AB samarbetar i utformningen, projekteringen och byggnationen.

Kontakt

  • Susanne Rasmusson
  • Projektledare, stadsfastighetsförvaltningen
Uppdaterad 24 januari 2023