Det nya höghuset i Gårdstens centrum.

Var?

Gårdsten ligger i nordöstra Göteborg med Angereds centrum som närmaste kollektivtrafikknutpunkt och större centrum.

Varför?

Det nya Gårdsten tar området från 1970-talet in i framtiden. De nya bostäderna innebär nya boendeformer och möter upp behovet av fler bostäder i Gårdsten och Göteborg. I Gårdstens centrum kommer ett nytt höghus med bostäder att uppföras samtidigt som torget byggs om. Gårdstensvägen kommer i samband med detta att byggas om och få en mer stadslik karaktär som knyter an till det nya torget.

När?

Byggandet pågår i Gårdstens centrum fram till 2022. Delar är färdigställda och klara för inflyttning.

I december 2021 stod Brf Utsikten med sina 13 våningar i Gårdstens centrum klart för inflyttning. Utsiktens bottenvåning blir del av den nya entrén till Gårdstens centrum med butiker och andra lokaler.

Det är ytterligare bostäder på gång omkring torget. Utsikten som ingår i BoStad2021 var först ut. Etapp 2 med bostadshus påbörjades hösten 2020 och ett p-hus började byggas under våren 2021. Den sista etappen i projektet som går under namnet Futura, startade i januari 2022.

I Nordöstra Gårdsten står sedan 2021 nya radhus, seniorboende och den nya skolan klara. I området mellan Gårdsten och Lövgärdet pågår byggandet av nya bostäder.

Det nya höghuset med sadeltak i Gårdstens centrum blir ett nytt landmärke och del i skapandet av ett nytt torg.

Historien om Gårdsten Centrum - GöteborgsLokaler 25 år

Josefin Neldén tar oss med på en historisk resa genom Göteborg. Gårdsten har fått låna namn efter den gård som låg vid bergets Gårdstensbergets fot. Huset brann tyvärr ned för ett par år sedan, men en replika planeras att uppföras i Gårdstensdalen.

Bostäder knyter samman Gårdsten och Lövgärdet

I Nordöstra Gårdsten kommer cirka 400 nya bostäder att byggas som gör att Gårdsten och Lövgärdet växer samman. Detta kommer också leda till en förbättrad tillgänglighet genom att nya vägar och gång- och cykelvägar anläggs.

Här kompletteras den äldre bebyggelsen från 1970-talet med nya hus som stöper om bilden av Gårdsten och blandar upp området och dess arkitektur. Området ligger utanför den ring som omsluter området som byggdes på 1960- och 1970-talet. Tanken är att bidra till att få en ökad blandning av bostäder, och att bygga samman Gårdsten med intilliggande Lövgärdet.

 

Nya bostäder under uppförande i Nordöstra Gårdsten hösten 2021.

Ny skola på Saffransgatan

 I takt med att området växer ökar behovet av grundskolor. 2021 fick stadsdelen en ny F-3-skola, Lilla Gårdstensskolan, med plats för ca 300 elever på Saffransgatan.

Lilla Gårdstensskolan

Kontakt

  • Magnus Brink
  • Kommunikationsansvarig

Möt våra medarbetare

Uppdaterad 23 augusti 2022