Vybild över delar av Hammarkullen.

Vad?

I Hammarkullen pågår en stor satsning på hållbara livsmiljöer för ökad trivsel, trygghet och bättre hälsa. Det handlar dels om att på kort sikt rusta upp och skapa attraktivitet och trygghet i bostadsbestånd och utemiljöer. På längre sikt föreslås en omvandling av Hammarkulletorget med komplettering av bostäder, verksamheter och samhällsservice. Ny bebyggelse kan bidra till större variation av olika sorters boende och fler boendemöjligheter för de som bor här idag och för de som flyttar in imorgon. 

 

Flertalet dialoger har förts genom åren med utvecklingen av Hammarkullen och särskilt torget som fokus. Engagemanget i området är stort och boende och verksammas kunskap, behov och önskemål behöver utgöra en fortsatt viktig del i arbetet.

Varför?

Arbetet ska säkra en utveckling för hela området på kort och lång sikt och i förlängningen bidra till en mer jämlik stad.

Hur

Stadens olika förvaltningar och bolag arbetar tillsammans med privata aktörer och civilsamhället för en utveckling av området. Mycket görs på många håll, här och nu samt genom planering för framtiden. Tillsammans kan det möjliggöra för en positiv utvecklingen av Hammarkullen.

Kontakt

  • Jessica Andersson
  • Stadsbyggnadskontoret
Uppdaterad 9 januari 2023