På den tidigare parkeringsytan framför multisportarenan i Kvibergs Park byggs en idrottsanläggning med ishall och sporthall. Dessutom har området fått en lekplats och gruppträningsplattform. Foto: Kerstin Eikeland

Vad?

Kvibergs Park fortsätter att utvecklats som centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Byggnationen av ishall och sporthall pågår och lekplatsen med utomhusscen för gruppträning står klar. 

Var?

Kvibergs Park ligger i Östra Göteborg, mellan Kortedala, Bergsjön och Gamlestaden. Fram till 1994 var Kviberg ett regementsområde.  I området finns numera bland annat många fotbollsplaner, en klätteranläggning, en stor inomhushall för beachvolleyboll, motionsspår, utegym, hinderbana, skolor, föreningslokaler och kulturaktörer.

Här finns också multisportanläggningen Prioritet Serneke Arena med bland annat skidanläggning, idrotts- och fotbollshallar, gym, konferens, hotell och skolor.

Varför?

Kvibergs Park utvecklas i enlighet med visionen för området: Kvibergs Park är Sveriges främsta mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Här skapas glädje, gemenskap och meningsfull fritid som bidrar till livskvalité och livslångt lärande för alla. Kvibergs Park gör Göteborg till en mer hälsosam och roligare stad att leva i.

Den nya is- och sporthallen byggs för att fylla föreningslivets behov av att kunna spela matcher och arrangera mindre och medelstora evenemang. Ishallen ska fungera som träningshall för olika issporter. Ishallen ska ersätta Isdala ishall i Kortedala, som är gammal och ska rivas.

Utomhusscenen och lekplatsen byggs för att bredda parkens utbud och locka nya målgrupper, som till exempel barnfamiljer.

När?

Under 2000-talet har området utvecklats till en mötesplats för idrott, hälsa, kultur och utbildning. De senaste tillskotten är en hinderbana (2019), besökstoalett (sommaren 2020) och en hybridgräsplan (vintern 2020).

Bygget av is- och sporthallen startade februari 2021 och beräknas stå klart andra kvartalet 2023.

Bygget av lekplats och utomhusscen startade i mars 2022 och öppnades i oktober 2022.

Under senhösten 2022 startade arbetet med att utveckla gräsytan mellan Kvibergsbäcken och fotbollsplanerna för att tillföra fler kvaliteter till Kvibergs Park som stadspark. En naturlik plantering med träd och buskar från olika världsdelar har planterats i gräsytan längs gång- och cykelbanan intill fotbollsplanerna i Kvibergs Park. Under hösten 2022 planterades ett femtiotal stora träd längs gång- och cykelbanan och i grässlänten. De har tidigare stått på andra ställen i staden men flyttades tillfälligt till en plantskola på grund av bygget av Västlänken. Dessutom har en gångväg rustats upp under 2023.

Vem?

Kommunfullmäktige har gett idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag att driva på, samordna och kommunicera områdets utveckling i visionens riktning. Arbetet ska ske i samverkan med fastighetsbolaget Higab, Socialförvaltningen Nordost, kulturförvaltningen samt park- och naturförvaltningen och i nära dialog med de aktörer som verkar på området.

Det är idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för bygget av idrottsanläggning, lekplats och utomhusscen.

Visionsbild på en byggnad.

Visionsbild av sporthallen och ishallen som byggs i Kvibergs Park som har gemensam entré i mitten av byggnaden. Visionsbild: Wahlström & Steijner Arkitekter AB.

En gräsmatta, i bakgrunden syns träd utan löv.

En utomhusscen har byggts i Kvibergs Park, mellan utegymmet och hybridgräsplanen som blev klar i början av 2021.

Frågor och svar

Mellan 1895 till 1994 var Kviberg i Östra Göteborg ett regementsområde. När områdets militära epok var till ända tog Göteborgs idrottsförbund 1999 fram en vision om att området skulle vara inriktat mot idrott och hälsa. I december 2016 beslutade Göteborgs Stad om en uppdaterad vision där även kultur och utbildning ingår som viktiga byggstenar:

”Kvibergs Park är Sveriges främsta mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Här skapas glädje, gemenskap och meningsfull fritid som bidrar till livskvalité och livslångt lärande för alla. Kvibergs Park gör Göteborg till en mer hälsosam och roligare stad att leva i.”

Sporthallen i Kvibergs Park kommer inte att ha lika många publikplatser som Lisebergshallen hade, den hall som bland annat var handbollsklubben Redbergslids hemmaarena. Anledningen till att publikplatserna är färre är att detaljplanen inte tillåter att vi bygger en större hall här.

Sporthallen i Kvibergs Park anses därmed inte som en godkänd hall för herrelitspel i handboll. Dock kommer den att kunna användas för många andra typer av matcher och medelstora kultur- och idrottsarrangemang.

Isdala är gammal och i tekniskt dåligt skick. Den ska därför rivas och på platsen ska det istället byggas en ny simhall.

Den kommer att bestå av två fullmåttshallar för träning som vid evenemang blir en publik arena med skjutbara läktare. Anläggningen rymmer också en ishall som ska fungera som en träningshall med plats för cirka 300 åskådare. Den kommer att vara anpassad för såväl ishockey och konståkning som kälkhockey.

Utomhusscenen, eller ”gruppträningsplattformen”, är en typ av scen med tak som kan användas till både gruppträning och mindre kulturevenemang under sommarhalvåret. Exempel på aktiviteter är dans, yoga, gympa, barngymnastik, utomhusteater och mindre musikevenemang. Satsningen görs för att bredda parkens utbud, locka nya målgrupper och skapa förutsättningar för hela familjen att aktivera sig.

Kontakt

  • Ulrika Eldkrona
  • Verksamhetsutvecklare
  • Telefonnummer: 031-368 21 37
  • Dijan Vranjic
  • Byggprojektledare, Kvibergs Parks is- och sporthall
  • Telefonnummer: 031-368 21 87
  • Stina Gustafsson
  • Projektledare, Utvecklingen av Kvibergs Park till stadspark
Uppdaterad 8 februari 2023