I arbetet med att tillföra fler kvaliteter till Kvibergs Park som stadspark ingår att förbättra framkomlighet genom att rusta upp och anlägga nya stigar. Med start i januari rustas en befintlig stig upp. Därefter kommer ett nytt gångstråk att anläggas.

Stigen, som är 160 meter, går från ett bostadsområde i Utby över Kvibergsbäcken och grässlänten mot gång- och cykelbanan. Sedan den stora lekplatsen vid utegymmet och den inhägnade fotbollsplanen öppnade har fler börjat använda stigen för att ta sig dit. När det är regnigt och blött ute blir den lätt lerig och hal.

– För att göra stigen mer tillgänglig och ändamålsenlig kommer den att få ett nytt toppskikt och backarna kommer att planas ut så de blir mindre branta, berättar projektledare Stina Gustafsson, stadsmiljöförvaltningen.

"För att göra stigen mer tillgänglig och ändamålsenligt kommer den att få ett nytt toppskikt och backarna kommer planas ut så att de blir mindre branta."

Nytt gångstråk anläggs under 2023

I förvaltningens arbete med att tillföra fler kvaliteter till Kvibergs Park som stadspark ingår just att förbättra framkomlighet genom att rusta upp och anlägga nya stigar. När den här stigen är klar i februari kommer ett nytt gångstråk att anläggas.

– Det nya gångstråket ska löpa parallellt med gång- och cykelbana över grässlänten. Det ska ansluta till stigen som går genom den naturlika planteringen, som vi anlade under våren och sommaren 2022, förklarar projektledare Stina Gustafsson.

"Det nya gångstråket ska löpa parallellt med gång- och cykelbana över grässlänten. Det ska ansluta till stigen som går genom den naturlika planteringen, som vi anlade under våren och sommaren 2022."

”Västlänksträden” är på plats

Under hösten 2022 planterades ett femtiotal stora träd längs gång- och cykelbanan och i grässlänten. De har tidigare stått på andra ställen i staden men flyttades tillfälligt till en plantskola på grund av bygget av Västlänken. Nu har de fått nya permanenta platser i Kvibergs park där de bidrar till att skapa parkkänsla genom att de ger hållpunkter och bidrar med variation längs sträckan.

Publicerad 2 januari 2023 (Uppdaterad 16 februari 2023)