Lekplatsen får specialbyggda attraktioner som följer temat Kvibergs kaserners slottsliknande byggnad. Den ska locka till lek och aktivitet i åldrarna upp till 15 år. Illustration: Cado.

Kvibergs Park i östra Göteborg utvecklas för fullt från gammalt regementsområde till modernt centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Bygget av sporthall och ishall är i gång och beräknas vara klart i början av 2023. 

– Området ska vara en mötesplats för alla åldrar och folk från hela Göteborg. För att bredda parkens utbud och locka fler barnfamiljer bygger vi därför en ny stor lekplats, säger Lotta Lidén Lundgren, tf förvaltningsdirektör.

Den placeras mellan utegymmet och den inhägnade fotbollsplanen som har hybridunderlag, nära den stora grusytan. 

Här kan barn springa, klättra, hoppa på käpphästbanan och vara fysiska på olika sätt.

Lekplatsens utformning inspireras av Kvibergs kaserners slottsliknande byggnader. Här kan barn springa, träna balansen, klättra, hoppa på käpphästbanan och vara fysiskt aktiva på olika sätt. Det kommer också finnas fruktträd, picknickbord och andra sittplatser. 

Utomhusscen för gruppträning och uppträdande 

Samtidigt byggs en mindre utomhusscen i nära anslutning till den nya lekplatsen.  

Scenen får tak och kan användas till såväl gruppträning som mindre kulturevenemang under sommarhalvåret. Exempelvis kan det vara dans, yoga, gympa, barngymnastik, utomhusteater och mindre musikevenemang. 

Idrotts- och föreningsförvaltningen planerar gratis gympapass.

Ytan som får både belysning och ljudutrustning ska kunna bokas och användas av lokala aktörer och föreningsliv. Idrotts- och föreningsförvaltningen planerar att erbjuda gratis instruktörsledda gympapass under sommarhalvåret.   

Planen är att lekplatsen ska stå klar under hösten 2022. 

 

Översiktsskiss på lekplatsen.

Käpphästbana, karusell och linbana är några av de aktiviteter som planeras för lekplatsen i Kvibergs Park.

Gräsplanen som är plats för bygget av ny lekplats

Den nya lekplatsen byggs mellan utegymmet och den inhägnade fotbollsplanen som har hybridunderlag, nära den stora grusytan.

Publicerad 7 april 2022 (Uppdaterad 8 juni 2022)