Före månadsskiftet maj/juni ska alla limträbågar vara på plats, enligt planeringen. Därefter börjar man bygga tak och fasader. Foto: Kerstin Eikeland

Den nya sammanbyggda is- och sporthallen i Kvibergs Park som kommer ligga strax framför Prioritet Serneke Arena blir en pampig byggnad med sina 11 800 kvadratmeter. 

Ishallen är tänkt för träning med plats för föreningar, skolor, allmänhet och cirka 300 åskådare. Tanken är att ishallen ska ersätta Isdala ishall i Kortedala som är gammal, tekniskt slut och ska rivas. På platsen där Isdala står i dag ska en ny simhall byggas. 

Sporthallen får läktare 

Sporthallen består av två fullstora hallar som vid evenemang kan slås ihop till en publik arena. Vid idrottsevenemang med läktare ryms 1 500 sittande personer och vid kulturarrangemang upp till 2 500 sittande personer. 

När sporthallen används för träning kommer den vara avdelad till en kampsportshall respektive fäktningshall. 

Bågarna uppe före juni 

Bygget har pågått sedan början av förra året. Nu börjar det synas hur hallen växer fram. 

I slutet av april började monteringen av limträbågarna i hallens östra del. Några veckor därefter påbörjas montaget av bågarna i den västra delen, närmast PrioritetSerneke Arena. Parallellt med detta jobbas det med bland annat bottenplattan och VA. 

Invigningen är planerad till början av nästa år. 

Före månadsskiftet maj/juni ska alla limträbågar vara på plats, enligt planeringen. Därefter börjar man bygga tak och fasader. 

Invigningen är planerad till början av nästa år. 

Publicerad 11 maj 2022 (Uppdaterad 13 juni 2022)