Kvibergs Parks står nu tät med väggar och tak. Arbetet med fasad och tak fortsätter till våren, då man ska lägga sedumtak och montera solceller.

Arbetet med taket på Kvibergs Parks is- och sporthall fortsätter till våren. Då ska sedumtak läggas och solceller monteras på det 1500 kvadratmeter stora taket. Sedumtak med levande växtlighet ger förbättrad dagvattenhållning då det både renar och stoppar upp vattnet vid skyfall. Det främjar även den biologiska mångfalden.  

Den kombinerade anläggningen består av två fullstora sporthallar och en ishall.

Sporthallarna kommer ha plats för både träning, matcher och evenemang. Hallarna ska kunna slås ihop till en arena med plats för 1500 åskådare vid idrottsevenemang och 2500 åskådare vid kulturevenemang.

Ishallen blir en träningshall med plats för cirka 300 åskådare. Den kommer vara anpassad för ishockey, konståkning, kälkåkning och allmänhetens skridskoåkning. 

Den nya ishallen ska ersätta Isdala i Kortedala som i sin tur ska ge plats för en simhall.

En foajé med kafé placeras så att det binder samman sporthallen och ishallen. 

Kvibergs nya idrottanläggning med is- och sporthallar beräknas vara klara i maj 2023. 

Publicerad 21 november 2022 (Uppdaterad 30 november 2022)