Kortedalas simhall blir ett mindre lokalbad med en 25 meters bassäng och en undervisningsbassäng.

Vad

Kortedalas simhall kommer innehålla en 25 meters bassäng och en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Simhallen ska bedriva verksamhet inom de tre huvudområdena; lek och motion, simkunnighet samt föreningsliv.

Tillgång till simhallar påverkar möjligheten till både ökad simkunnighet och ökad folkhälsa. För att arbeta mer strategiskt och sammanhållet kring badanläggningar och framtida investeringar utgår arbetet från den framtagna ”Strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar”. 

Var?

Kortedalas simhall kommer att byggas där Isdala idag ligger. Isdalas verksamhet ska flytta in i Kvibergs Parks ishall när den står klar maj 2023. Då rivs Isdala och ger plats för simhallen.

Varför?

Det finns idag ingen simhall i området. Förväntat upptagningsområde är Kortedala, Bergsjön, Utby, Kviberg och Gamlestaden. Detta är områden under expansion och antal invånare förväntas öka markant närmsta decennium.

Tillgång till simhallar påverkar möjligheten till både ökad simkunnighet och ökad folkhälsa. Enligt idrotts- och föreningsförvaltningens strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar är det av stor vikt att fler göteborgare får tillgång till simhall inom ett rimligt avstånd och med utökad kapacitet.

När?

Byggnationen av Kortedalas simhall planeras starta sommaren 2023 och beräknas stå klar vintern 2026.

Vem?

Idrotts- och föreningsförvaltningen har uppdraget att bygga simhallen i Kortedala. 

Kontakt

  • Carola Helltén
  • Verksamhetsutvecklare
  • Magnus Elsilä
  • Byggprojektledare, Kvibergs Parks is- och sporthall Telefonnummer: 031-3682189
  • Telefonnummer: 031-3682189
  • Dijan Vranjic
  • Byggprojektledare, Kvibergs Parks is- och sporthall
  • Telefonnummer: 031-368 21 87
Uppdaterad 19 december 2022