Visionsbild från torget i Hjällbo med utbyggd gångbro.

Under samrådsmötet för planprogrammet i Hjällbo kom det fram önskemål om en dialog om planerna för framtidens Hjällbo. Det är ett engagemang som stadsbyggnadskontoret förstås välkomnar och vill ta till vara. Därför kommer tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret att finnas på plats i lokalen Framtidens Hjällbo på Hjällbo Centrum, varannan onsdag fram till samrådstidens slut.

Med start nu på onsdag den 4 maj har du som boende eller verksam i Hjällbo  och så klart även övriga göteborgare  möjlighet att komma och prata stadsutveckling i Hjällbo med representanter för programarbetet. 

Dem du möter under öppet hus kommer att kunna svara på frågor, ta emot synpunkter och eventuellt guida din fråga eller synpunkt vidare till rätt instans.   

Representanter från programarbete kommer också att vara på plats för att prata om programmet under Hjällbokalaset den 21 maj. Då blir det också vernissage för utställningen om de workshoppar som hållits med elever från Lärjeskolan.

Öppet hus, planprogram Hjällbo

Datum: 4 maj, 18 maj, 1 juni, 15 juni, 29 juni

Tid: 16.30-18.00

Adress: Bergsgårdsgärdet 80, lokalen för Framtidens Hjällbo på Hjällbo Centrum

Vi har även öppet hus den 21 maj under Hjällbokalaset med vernissage för Minecraft-utställningen

Varmt välkommen!

Publicerad 3 maj 2022 (Uppdaterad 3 maj 2022)